THE WHITE BUFFALO-DARKEST DARKS, LIGHTEST LIGHTS(CD-EARACHE MOSH 604/SOUND POLLUTION)

 

Det här verkar intressant , det står att The White Buffalo ska spela singer/songwritermusik och så ligger han på Earache….kan bli intressant! Intressant är det såtillvida att det är en slags countryaktig musik som strömmar ut ur högtalarna. Viss country uppskattar jag och detta är en sådan stil som jag uppskattar för det är musik som har mycket känsla och det är jag glad för. Men jag kan tänka mig att detta kan passa både den moderne countrydiggaren och den modern indiepopdiggaren också. I Avalon får jag nästan en Tom Petty-känsla och värre kunde det ju vara. De 10 låtarna är alla små pärlor i sig själv och jag har kört den lite i bilen och det känns som om det är bra bilmusik också. 12/9-2017


******

THE WHITE BUFFALO-DARKEST DARKS, LIGHTEST LIGHTS(CD-EARACHE MOSH 604/SOUND POLLUTION)

This seems interesting, it says that The White Buffalo is going to play singer/songwriter music and so he is at Earache .... can be interesting! Interestingly, it is so far as it is a kind of country-like music that flows out of the speakers. Some country I appreciate and this is such a style that I appreciate because it is music that has a lot of feelings and I'm glad about it. But I can imagine that this might fit both the modern countryfan and the modern indiepopfan as well. In Avalon, I almost get a Tom Petty feeling and worse it could be. The 10 songs are all small pearls in themselves and I've listened to it a little in the car and it feels like it's good car music too. 12/9-2017