THE WELL-DEATH AND CONSOLATION(CD-RIDING EASY RECORDS)

 

Det här gillar jag….tungt, doomigt men ändå får man en känsla av att det låter modernt och att de har tagit in andra saker än metal i sin musik också. Jag gillar hur sången är inkapslad på något sätt och det får mig att tänka lite på ett ungt Black Sabbath. Men trots att jag slänger mig med termer och bandnamn så tycker jag att The Well har ett någorlunda eget sound.  Detta ska spelas på mycket hög volym och låta er bli översköljda av för jag älskar att bli överkörd av musik på detta vis. Det går bra att ligga på en soffa och bara lyssna men det ska vara högt för sådan här musik måste spelas högt…så det så. De tuggar på i låt efter låt och det är precis det som är deras styrka, att de aldrig viker från sitt tema….att köra över oss med musik och de har lyckats till en ganska stor del känner jag efter lyssningen! 20/3-2019


*******

THE WELL-DEATH AND CONSOLATION(CD-RIDING EASY RECORDS)

This I like… .heavy, doomy but still you get the feeling that it sounds modern and that they have taken in other things than metal in their music too. I like how the song is encapsulated in some way and it makes me think a little about a young Black Sabbath. But even though I throw myself with terms and band names, I think The Well has a fairly own sound. This should be played at very high volume and let you be overwhelmed by it because I love being overrun by music in this way. It is good to lie on a sofa and just listen but it should be loud for such music must be played loud ... that´s the way. They chew on song after song and that is exactly what their strength is, that they never go away from their theme… .to drive us over with music and they have managed to quite a bit, I feel after listening! 20/3-2019

THE WELL-PAGAN SCIENCE(CD-RIDING EASY)

 

Den här skivan börjar med en låt som både låter psykedelisk och metal på samma gång. Det är en musik som är ganska tilltalande faktiskt. Det är stil med ganska mycket ”loopande” och då menar jag ackord som går om och om igen och får det hela till att likna en Loop. Det är i alla fall musik som jag känner mig ganska bekväm med men eftersom det låter så pass här ovanligt så har jag ändå lite svårigheter med att hitta den rätte lyssnaren till musiken. Men jag tror mig ha den här. En långhårig proggare som har tröttnat på att lyssna på svensksjungande proggband och vill låta sina öron lånas ut till något utländskt band. Det finns nog mer influenser här än man någonsin kan tro! 29/9-2016 


******

THE WELL-PAGAN SCIENCE(CD-RIDING EASY)

This album starts with a song that sounds both psychedelic and metal at the same time. It is a music that is quite appealing indeed. It's like pretty much "looping" and I mean that is´s the same chord that goes over and over again and get the whole thing to look like a loop. It's all the same music that I feel quite comfortable with but because it sounds so unusual here, I still have some difficulties to find the right one listener to the music. But I think I have it here. A long-haired progperson who are tired of listening to Swedish prog rock band singing and want to let their ears be lent to some foreign bands. There are probably more influence here than you could ever believe! 29/9-2016