THE WEIGHT-IN CONTROL(CD-HEAVY RHYTM & ROLL RECORDS/BITE IT PROMOTION)

 

Österrike har jag inte så mycket relation till musikmässigt även om jag intervjuat några band och hört några band. På Discogs står de beskrivna som ett 70-tals inspirerat band och detta är deras tredje skiva så vi får väl lyssna. Vissta ndas det lite 70-tal här men då med ett mer modernt sound men det vore väl dåligt annars om det inte hade funnits lite hjälp av nyare inspelningsteknik etc. Jag tycker man kan höra både Talking Heads(fråga mig inte hur jag horde något sådant men det var nog en kort snutt) och Lenny Kravitz om man säger så och det kanske är svårt för er att höra samma sak men detta tillsammans med en Deep Purple-orgel i Explosion inledningsvis och just denna låten andas verkligen 70-tal och man tanker på låtar som War med War(om den nu kom på 70-talet?) men ni fattar tror jag. Ett ganska naket sound , rått men ändå välspelat och ganska fräckt i det stora hela!  19/2-2020


******

THE WEIGHT-IN CONTROL(CD-HEAVY RHYTM & ROLL RECORDS/BITE IT PROMOTION)

Austria I do not have much relation to music even though I have interviewed some bands and heard some bands. At Discogs they are described as a 70s inspired band and this is their third album so we get to listen. Certainly there is a little 70s here but then with a more modern sound but it would be bad otherwise if there had not been taken some little help from newer recording technology etc. I think you can hear both Talking Heads (don't ask me how I heard such a thing but it was probably a short cut) and Lenny Kravitz if you say so and it may be difficult for you to hear the same thing but this together with a Deep Purple organ in Explosion initially and this particular song really breathes 70's and you think on songs like War with War (if it came in the 70s?) but you guys think I understand what I mean. A pretty naked sound, raw but still well played and pretty cool on the whole! 19/2-2020