THEM HORNY SNAKES-THS(MINI-CD)

 

Detta är egentligen bara digitala låtar men gruppen var så snäll så de skickade en skiva med tre låtar för att visa upp sig. De verkar komma från Hamburg, i alla fall om man får tro låten HHHC(Hamburg City Hardcore) Borde den inte heta HCHC men vad vet jag. Börjar med 0815 som är en riktigt fräck låt som får mig att tänka både på Toten Hosen på samma gång som någon deathmetalband och på samma gång tysksjungen hardcore…..Fräckt! Jag gillar basgångarna på den låten och trummorna som låter som åska ibland. HHHC är en låt som har en del liknelser med Offsprings låt Pretty Fly med de lustiga tjejkörerna i bakgrunden annars är det ju hardcore såklart. Sista låten Wochenendkoenige har nästan drag av Rammstein i gitarrerna ibland men det slutar i hardcore stil. Tungt och bra…9/10-2019


*******

THEM HORNY SNAKES-THS(MINI-CD)

These are really just digital songs but the group was so kind they sent a disc with three songs to show me how they sound. They seem to come from Hamburg, at least if you believe the song HHHC (Hamburg City Hardcore) Should it not be called HCHC but what do I know. Begins with 0815 which is a really cool song that makes me think of both Toten Hosen at the same time as any death metal band and at the same time the Germansinged hardcore… ..Cool! I like the bass on that song and the drums that sound like thunder sometimes. HHHC is a song that has some similarities to Offspring's song Pretty Fly with the hilarious girl choirs in the background otherwise it is hardcore of course. The last song Wochenendkoenige has almost influences of Rammstein in the guitars sometimes but it ends in hardcore style. Heavy and good… 9/10-2019