THE IDIOTS-THEY CALL US THE IDIOTS(MAD BUTCHER CLASSICS MBC 108)

 

Det här är tysk punk från 80-talet och jag gillar verkligen att höra gamla skivor så här och framförallt sådana jag missat. Kollar man på Discogs verkar de hålla på ännu…Inledningsvis är det ett ganska tungt sound som möter oss även om det kanske på samma gång är ett tunt ljud på skivan med 80-talsproduktion så är det ett sound som jag menar mer fokuserar på tyngd mer än på snabb punk. Men punk är det så sklart och den sjungs på tyska. Det som slår mig med LP-delen är att de har ett ganska udda sound i punkkretsar och jag tänker nästan på en gammal engelsk grupp som Charge på något underligt vis. Rätta mig om jag har fel för det har jag troligen. Men det är ett jävligt fräckt sound och basen får bra med utrymme i en del av låtarna som i Samstag Nacht till exempel och det gillar jag! Angst börjar verkligen med ångestskri och det ger låten en trovärdighet och låten är en tuff skapelse. I Pechvogel Bei Den Frauen blir det till och med lite skataker…LP-delen avslutas med Now I wanna be your dog och det är några band som gjort den tidigare. Idiots gör den riktigt bra även om det kanske är en överskattad låt. När vi kommer till bonuslåtarna som är tidigare singlar Jag gillar nog singlarna bättre än LP för det är aggressiv och lite snabbare punk som gäller där. Som tidsdokument är det en riktigt bra samling av låtar! 3/9-2020


*******

THE IDIOTS-THEY CALL US THE IDIOTS(MAD BUTCHER CLASSICS MBC 108)

This is German punk from the 80's and I really like to hear old records like this and especially the ones I missed. If you look at Discogs, they seem to be playing yet… Initially, it is a rather heavy sound that meets us, even though it may be at the same time a thin sound on the record with 80's production, it is a sound that I mean more focuses on weight more than on fast punk. But punk it is so clear and it is sung in German. What strikes me about the LP part is that they have a rather odd sound in punk circles and I almost think of an old English group like Charge in some strange way. Correct me if I'm wrong because I probably have. But it's a damn cool sound and the bass gets good space in some of the songs like in Samstag nacht for example and I like that! Angst really starts with anxiety shouts and it gives the song a credibility and the song is a tough creation. In Pechvogel Bei Den Frauen there will even be some skatunes… The LP part ends with Now I wanna be your dog and there are some bands that have done it before. Idiots does it really well even though it might be an overrated song. When we come to the bonus songs that are previous singles I probably like the singles better than LP because it is aggressive and a little faster punk that applies there. As a time document, it is a really good collection of songs! 3/9-2020