THE HOG-IN MEMORY OF ANDREAS ÅKESSON(SPOTIFY)

 

Jag brukar aldrig skriva om digital musik men går ett undantag för denna grupp. Denna “skiva” kom ut 2020 och ä ren hyllning till sångaren Andreas Åkesson tragiskt nog gick bort 2020. Så de kvarvarande medlemmarna spelade in de fem låtarna som finns här och det är riktigt bra punkrock i den gamla skolan och vi hör grupper som Pistols, Damned här och det vore trevligt om dessa låtar kom ut fysiskt också. Mycket attityd i deras music. Jag tycker faktiskt att det påminner om gamla svenska grupper som Pain, Rude Kids etc och jag gillar verkligen soundet för det känns som om det skulle kunna ha varit inspelat 1977 och sådant gör mig glad. Medlemmarna i The Hog kom från band som Tornado Babies, P-Nissarna, Rhinos, Dirty Old Bastard och Sonic Death Monkeys. Skulle helt klart vara kul om det fanns mer låtar för detta är högklassig punkrock i den gamla skolan. 22/4-2021


********

THE HOG-IN MEMORY OF ANDREAS ÅKESSON(SPOTIFY)

I usually never write about digital music but there is an exception for this group. This "record" was released in 2020 and is a pure tribute to the singer Andreas Åkesson tragically passed away in 2020. So the remaining members recorded the five songs that are here and it is really good punk rock in the old school and we hear groups like Pistols, Damned here and it would be nice if these songs came out physically as well. A lot of attitude in their music. I actually think it's reminiscent of old Swedish groups like Pain, Rude Kids etc and I really like the sound because it feels like it could have been recorded in 1977 and that makes me happy. The members of The Hog came from bands such as Tornado Babies, P-Nissarna, Rhinos, Dirty Old Bastard and Sonic Death Monkeys. Would definitely be fun if it was more songs for this is high class punk rock in the old school. 22/4-2021