THE FLAGS-BOTTOMLESS MY PAIN(SINGEL SKRAMMEL RECORDS FLAGS 001)

 

Det här låter bra. Först blev jag osäker på om det var 45 varv eller varv men när Misfits-körerna kom så förstod jag. Inte så många grupper som låter eller har låtit på detta vis i Sverige. Mycket Misfitsinflureat på ett eget sätt och ibland som i Roses are red tycker jag mig höra Dickies influenser också. Riktigt kul att lyssna till skivan som verkligen ger mig energi och gör mig glad. Finns inte mycket att tveka över för som gillar ösig punkrock med nyss nämnda influenser. Att träna som jag gör till vinyl till den snabba titellåten går som smort och blir till något kul. Jag tycker det är något 77 liknande sound över skivan och den gör mig nostalgisk på ett positivt sätt. Jag vill höra mer av gruppen.  21/11-2019


********

THE FLAGS-BOTTOMLESS MY PAIN(SINGEL SKRAMMEL RECORDS FLAGS 001)

This sounds good. At first I was unsure if it was 45 rpm or 33 rpm but when the Misfits choirs came I understood. Not so many groups that sound or have sounded like this in Sweden. Much Misfits influences in its own way and sometimes as in Roses are red I find myself hearing Dickie's influences as well. Really fun to listen to the record that really gives me energy and makes me happy. There is not much to hesitate about for those who like fast punk rock with the aforementioned influences. Exercising like I do to vinyl to the fast title song goes like a bang and turns into something fun. I think there is some 77 sound over the record and it makes me nostalgic in a positive way. I want to hear more from the group. 21/11-2019