BRIAN JONESTOWN MASSACRE-DON´T GET LOST(CD-A RECORDINGS AUK 040CDBORDER)

 

Den här gruppen är udda….jag hade för mig att det var garagerock gruppen spelade och det gör de väl till en viss del. Det låter som om det är inspelat i ett garage ;-) Nej, skämt åsido så är deras musik egen och jag tycker det finns drag både från Suicide, Jesus and Mary Chain och på samma gång indiemusik a´la Manchestervågen… Det känns som en befrielse att lyssna till detta ”oljud” för det skiljer sig från mycket annat man lyssnar på och både gillar och ogillar. Psykedeliskt kan man väl kalla och et känns verkligen som den rätta benämningen på deras musik och jag blir riktigt glad av denna skivan för den blev en överraskning och då till det positiva och sådant gillar jag! 23/2-2017


*******

BRIAN JONESTOWN MASSACRE-DON´T GET LOST(CD-A RECORDINGS AUK 040CDBORDER)

This group is odd ... I had to me that it was garagerock the group played and they do well to a certain extent. It sounds like it was recorded in a garage;-) No, joking aside, their own music, and I think there are traces both from Suicide, Jesus and Mary Chain, and at the same time indie music a'la Manchesterwave... It feels like a liberation to listen to this "noise" because it´s different from many other things I listen to, and both like and dislike. Psychedelic you could call and et really feels like the right term for their music and I am really happy of this disc because t was a surprise and then to the positive and such things I like! 23/2-2017

THE BRIAN JONESTOWN MASSACRE-JUST LIKE KICKING JESUS(MINI-CD 12 TÓNAR 12T048/BORDER)

Utgivet på ett isländskt bolag stormar Brian Jonestown Massacre vidare. Mycket psykedeliskt är det i alla fall och man får en känsla av stonerrock på något underligt sätt. Detta utan att vara stonerrock? Jesus and Mary Chain är en annan grupp jag tänker på och då är det deras tidigare alster jag är ute efter. Lite jobbig skiva faktiskt med olika versioner osv…. 2/7-08

*****
THE BRIAN JONESTOWN MASSACRE-JUST LIKE KICKING JESUS(MINI-CD 12 TÓNAR 12T048/BORDER)

Released on an icelandic recordlabel storms Brian Jonestown Massacre foreward. Very psychedelic is it anyway and you get the feeling of stonerrock in some odd thought. This without being stonerrcok. Jesus and Mary Chain is another group that I think of and then it´s their early records I think about. A little bit boring record actually. With all the different versions and so on… 2/7-08
THEBRIAN JONESTOWN MASSACRE-AND THIS IS OUR MUSIC(CD-TEE PEE RECORDS TPE 052/BORDER)

Mycket 60-tal är vad vi får höra på denna skiva men det var kanske inte så underligt med tanke på namnet på gruppen. Brian Jones var med i Stones och de hade en ganska flummig period och det är nog då BJM har lyssnat mycket på dem. Så känns det i alla fall i början av denna skiva där de flummar ut rejält. Eller flummar är väl fel ord men lite lugna takter i en stil som skulle få Jesus and Mary Chain bli gröna av avund. Psykedelia är väl vad man borde kalla detta och det får det heta får då förstår ni mer vad det handlar om. Jag får lite Woodstock feeling. 12/1-04

******
THEBRIAN JONESTOWN MASSACRE-AND THIS IS OUR MUSIC(CD-TEE PEE RECORDS TPE 052/BORDER)

Very much 60´s style is what we get on this record but it´s maybe not so odd when you think about the name. Brian Jones was in Rolling Stones and they had a really psychedelically period and that was that period BJM have listen to much. So is the feelings in the beginning of this record where they have really psychedelic style. Or maybe I shall say that it´s really calm things they do and this would get Jesus and Mary Chain green of envy. Psychedelic is what I must call this so you can understand what it´s all about. I got a little bit of Woodstockfeeling sometimes when I listens to it.12/1-04
THEBRIANJONESTOWNMASSACRE-BRAVERYREPETITIONANDNOISE (CD-THE COMMITTEE TO KEEP MUSIC EVIL EVIL 5/BOMP)

Det är riktigt trevligt att flumma bort ibland och det gör vi med denna grupp med det långa namnet. För deras musik härstammar från 60-talet och den era när vi flummade som mest känns det som. Gruppen lyckas få mig intresserad av sin musik för det är sådan här musik man nästan känner för när vädret ute är sommar och alla är så glada och bara lyssnar på Tomas Ledin och Inner Circle, då vill jag deppa lite grand 20/6-02

*******
THEBRIANJONESTOWNMASSACRE-BRAVERYREPETITIONANDNOISE (CD-THE COMMITTEE TO KEEP MUSIC EVIL EVIL 5/BOMP)

It´s really nice to go away from reality sometimes and that we do with this group with the long name. Because their music is coming from the 60´s when peaople went away from reality with a little help from their friends. The group manage to get me interested of their music because it´s this sort of music I want to listen to when it´s summer because everybody else listen to Tomas Ledin and Inner Circle and then I want to get depressed and not listen to typical ”summermusic” 20/6-02