TARJA-IN THE RAW(CD-EAR MUSIC 0213831EMU/PLAYGROUND)

Tarja har ju sjungit i Nightwish en gång i tiden och nu har hon gjort ännu ett soloalbum och det är ett troligt genomarbetat skivomslag och det blir svårt att få tag på på Spotify. Inte musiken men denna snygghet som man missar när man bara lyssnar digitalt och inte ser snygga utvikbara omslag etc. Musiken är riktigt snygg och ligger självklart inte så långt ifrån Nightwish även om Tarja kanske har funnit en lite mer egen stil inom gothmetal eller vad man ska kalla den. Jag gillar ju inte opera men när man sjunger nästa lite operaliknande till denna sorts musik så älskar jag det. Lite konstigt kan man tycka men med lite hårdare musik kan de flesta röster växa riktigt mycket. Så Tarja klarar sig riktigt bra utan sin gamla grupp och varför inte kolla in henne om du inte redan gjort det och släpp Nightwish och lyssna på Tarja eller varför inte båda två? 12/9-2019

*******

TARJA-IN THE RAW(CD-EAR MUSIC 0213831EMU/PLAYGROUND)

Tarja has sung in Nightwish once in a while and now she has done another solo album and it is a probably elaborate record cover and it will be difficult to get hold of Spotify. Not the music but this greatness that you miss when you just listen digitally and don't see fancy foldable covers etc. The music is really nice and obviously not so far from Nightwish, although Tarja may have found a little more own style in goth metal or what to do call it. I do not like opera, but when you sing the next bit of opera-like to this kind of music I love it. It may seem a bit strange, but with a little harder music, most voices can grow really much. So Tarja is doing really well without her old group and why not check her out if you haven't already and drop Nightwish and listen to Tarja or why not on both? 12/9-2019

TARJA-ACT 1(2 CD EDEL 020818/EREP/PLAYGROUND)

Nightwish gamla sångerska Tarja släpper här en live dubbel CD och det är en udda upplevelse. I inledande Anteroom of death far mina tankar över till Bohemian Rhapsody ibland och det är väl ett gott betyg. Riktigt bra ljud på skivan men ändå hör man publiken men detta utan att det stör. Det är både egna låtar, Whitesnake, Bon Jovi, Belinda Carlisle, Gary Moore och Andrew Lloyd Webber som får sina fiskar varma här. Hon gör det med pondus och hennes operaröst till det tuffa kompet gör att det blir riktigt bra. Jag tror säkert att gamla Nightwish-diggare gillar detta även om det till och med är lite tuffare än vad de någonsin gjorde i några av låtarna men ändå så himla vackert på något sätt…. 18/7-2012

*******

TARJA-ACT 1(2 CD EDEL 020818/EREP/PLAYGROUND)

Nightwish old singer Tarja release here a live double CD and it´s a really odd experience. In the first song Anteroom of death goes my thoughts over to Bohemian Rhapsody sometimes and that´s a good grade. Really good sound on the record but you hear the audience but that without it´s disturbing. It´s own songs, Whitesnake, Bon Jovi, Belinda Carlisle, Gary Moore and Andrew Lloyd Webber which gets their fishes warm here. She does this with really big sharpness and her operavoice to the tough music makes this really good. I surely think that old Nightwish-fans like also this and it´s almost a little bit tougher than what they ever did in some of the songs but it´s really beautiful in some way too… 18/7-2012