TANK SHOT-FIRST STRIKE(CD-LAKETOWN RECORDS LTR-003)

 

Om man tittar på bilderna så är det inga duvungar detta handlar om precis. Jag tror gruppen är tysk men de sjunger på engelska. Visst kan man göra det lätt för sig och säga att de låter si eller så. Man hör grupper som Vice Squad men man hör även annan lite lugnare punk men det man hör att detta är en grupp som är riktigt bra och en grupp som kan spela sina instrument. Jag gillar verkligen tempot i deras musik och Kirsten sjunger riktigt bra. Jag älskar ju grupper som spelar punk och har en kvinnlig sångerska så Tank Shot har ju vunnit poäng hos mig redan innan jag sätter på skivan. Men det de vinner på tycker jag är deras bra melodier och att de inte låter musiken gå för fort och inte är för hård. Man hör texterna bra och man vill bara sjunga med. Fridays är nästan som en Misfits-låt av högsta klass och den ska de ha cred for. One of my favoritesongs on the record! 4/12-2018


********

TANK SHOT-FIRST STRIKE(CD-LAKETOWN RECORDS LTR-003)

If you look at the pictures, there are no newcomers this is about. I think the group is German but they sing in English. Certainly, one can easily say it and say that they sound something like any other group. You can hear Vice Squad, but you can also hear some other quieter punk, but you can hear that this is a group that is really good and a group that can play their instruments. I really like the pace of their music and Kirsten is singing really well. I love groups who play punk and have a female singer so Tank Shot has won a score for me before I put on the disc. But what they win on think I is their good melodies and that they do not let the music go too fast and not too hard. You can hear the lyrics well and you just want to sing  along with them. Fridays is almost like a Misfits song of the highest grade and they should have cred for that. One of my favorite songs on the record! 4/12-2018