TANK-STURMPANZER(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

 

Första skivan på länge från Algy Wards gamla grupp Tank. Han spelade en gång i tiden i Damned och jag ser framemot att lyssna på deras nya skiva. Känns som en liten historia när man läser låttitlarna och om någon som är långt borta och krigar. Börjar 2000 miles away, March, No more war, Lianne´s Crying, First they killed the father etc…Visst fanns det likheter med Motörhead I början av Tanks karriär och det finns en hel del likheter såhär nästan 40 år senare. Kanske inte världens bästa sångare men jag gillar verkligen hans röst ändå eftersom det finns en hel del känsla i den sångarens röst. En mycket bra comeback och deras ganska punkliknande metal får mig alltid att småle för det är sådan här metal som gör mig riktigt glad i alla fall. Väldigt olika längd på låtarna och det är allt från 2.55 i March till 7.21 i Revenge of the filth hounds pt 1 & 2. Finns inget att tveka om ni vill ha något istället för Motörhead eller varför inte tänka Tank ….. 9/10-2018


*******

TANK-STURMPANZER(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

First album in a long time from Algy Ward's old group Tank. He once played in Damned and I look forward to listening to their new album. Feels like a little story when you read the song titles and about someone who is far away and in war as a soldier. Starts  with 2000 miles away, March, No more war, Lianne's Crying, First they killed the father etc ... Surley they were similar to Motörhead at the beginning of Tanks career and there are a lot of similarities like this almost 40 years later. Maybe not the world's best singer, but I really like his voice anyway, because there's a lot of feeling in that singer's voice. A very good comeback and their pretty punk-like metal always makes me smile because it's such a metal that makes me really happy anyway. Very different length of the songs, and it's anywhere from 2.55 in March to 7.21 in Revenge of the Filth Hounds pt 1 & 2. There's nothing to hesitate about if you want something instead of Motörhead or why not think Tank ... .. 9/10- 2018