TAMAN SHUD-DOGS AND GODS(CD-M & O MUSIC)

 

Står som Stonerrock i beskrivningen och det brukar ju vara en intressant stil för det kan faktiskt rymmas en hel del olika band i den. Jag tycker nog nästan att det känns lite tuffare här men visst finns den där malande känslan i musiken men det känns som om en hel del hardcore till exempel har snurrat på deras skivtallrikar men som sagt den där gnagande och malande känslan finns i bakgrunden och det är väl stonerrock i alla fall. Men det är helt klart ett av de bästa stonerrockband jag hört tills idag faktiskt och man rycks med, man körs över men det känns härligt hela tiden. Hade jag haft längre här(nu har jag ju stubbat hår) så hade jag slängt med det upp och ner och upp och ner men det klart jag hade blivit yr(är inte bra korthårig utan gammal också). 3/2-2017


*******

TAMAN SHUD-DOGS AND GODS(CD-M & O MUSIC)

It´s described as Stoner Rock in the description and it usually supposed to be an interesting style, it can actually fit a lot of different bands in it. It seems to me almost that it feels a little tougher here but certainly there that nagging feeling in the music, but it feels like a lot of hardcore, for example, has been played on their turntables but said before it is a gnawing, nagging feeling there in the background and it is well stoner rock anyway. But it is clearly one of the best stoner rock band I have heard until today actually and you get carried away, you are run over but it feels great all the time. Had I had longer here (now I have not so much hair), I had tossed it up and down and up and down, but it is clear I had become dizzy (i´m not only short-haired, I´m old too). 3/2-2017