SYSTEM OF HATE-UNHALLOWED GROUND(CD-RET RECORDS/PLASTIC HEAD)

Den här gruppen kommer från Barnsley och ger här ut sin debutfullängdare. Det här gillar jag. Så jävla punkigt men på samma gång instrument som inte är så vanliga i punkgenren och det gör det hela än mer intressant. Men tuffheten finns där på ett ypperligt sätt och på samma gång tyngden. Det låter så typiskt engelskt på något sätt och så typiskt anarchopunk för där gör man lite som man vill utan att lägga sig i en speciell genre tycker jag. Jag skulle nog vilja säga att den här typen av musik är en sådan som för genren framåt så att den inte fastnar i samma gamla hjulspår hela tiden. Kolla in System of Hate med en gång tycker jag för jag tror inte ni gamla punkare kommer att bli besvikna! 5/1-2017


*********

SYSTEM OF HATE-UNHALLOWED GROUND(CD-RET RECORDS/PLASTIC HEAD)

This group comes from Barnsley and gives out their debut full-length album here. I like this. So fucking much punk, but at the same time instruments that are not so common in the punk genre, and it makes it even more interesting. But toughness is here in a great way and at the same time the weight. It sounds so typically English in any way and so typically anarchopunk of which they do little as they want without putting themselves in a particular genre, I think. I would say that this type of music, get the genre forward so that it does not get stuck in the same rut all the time. Check out System of Hate at once, I think, because I do not think you are old punks will be disappointed! 5/1-2017

SYSTEM OF HATE-INSANITY EP(RET 21)


Fick denna fyralåtar skiva i två varianter. Detta är den vanliga den andra står det om nedan. Riktigt bra punkrock och det är en saxofon med på skivan och det gillar jag för det får en speciell punkfeeling då tycker jag. Jag kan inte förklara varför men jag tycker att det är ett starkt instrument när det medverkar på en punksskiva. De fyra låtarna är go 80-tals punkiga och jag tänker både på Theatre of Hate samtidigt som jag tänker på UK Subs om man säger så och även en grupp som Destructors dyker upp i mitt huvud. Keyboarden ger oss musiken liv på ett annat sätt som man inte är van vid när det gäller punkrock. Jag fick ju med en industrial remix skiva som följer en recension på nedan. 15/9-2014

*******

SYSTEM OF HATE-INSANITY EP(RET 21)

Got this four-disc tracks in two variants. This is the usual second it says about below. Really good punk rock and it's a saxophone on the album and I like that because it makes a special punk feeling when I think. I can not explain why but I think it is a strong instrument when it is involved in a punk album. The four songs are good 80's punk and I think both at the Theatre of Hate at the same time I think of UK Subs, so to speak, and even a group like Destructors pops up in my head. The keyboard gives us music to life in a way that you are not familiar with when it comes to punk rock. I was having with an industrial remix album that follows a review on below. 15/9-2014

SYSTEM OF HATE-INSANITY EP INDUSTRIAL REMIX(RET 21)

Här kommer då en recension på ovanstående fast I en Industrial Remix gjord av Lynden Scarfe som var medlem i Danse Society på 80-talet. Ännu tyngre blir deras musik på detta sätt. Jag trodde nästan den skulle bli mer dansant på något sätt men här blir det nästan lite som tidiga Public Image Ltd eller något sådant och det är riktigt fräckt även om jag kanske föredrar det i original så är detta en riktigt bra mix som jag faktiskt uppskattar riktigt mycket. Det blir ännu tyngre på något sätt och det är fräckt och det är lite roligt att man kan göra så mycket med en låt utan att den blir förstörd och nästan få den till en ny. 15/9-2014

*******

SYSTEM OF HATE-INSANITY EP INDUSTRIAL REMIX(RET 21)

Here then is a review on the above but in Industrial Remix made ​​by Lynden Scarfe who was a member of Danse Society in the 80s. Even heavier, their music in this manner. I almost thought it would be more danceable in some way, but here, it's almost a bit like early Public Image Ltd. or something like that and it is really cool although I might prefer the original, this is a really good mix that I actually truly appreciate much. It gets even heavier in some way and it's cool and it's kind of amazing that you can do so much with a song without it being destroyed and almost get it to a new one. 15/9-2014