SWORN ENEMY-GAMECHANGER(CD-M-THEORY M 031-2/GORDEON)

 

Jag hade en skiva med gruppen förut men kom inte riktigt ihåg hur de lät. Man ser ju på bilden att detta måste handla om någon slags hardcore eller snabb metal. Det är någonstans mittemellan och vi får väl kalla det metalcore. Det är inga nya sound som frambringas på denna skiva men det sagt så menar jag inte på något sätt att skivan är dålig. Det är bra och skickligt spelad metalcore och med en sångare som på sedvanligt vis låter förbannad och det gillar jag. Det går ganska snabbt ibland och det uppskattas det med. Men musiken är faktiskt ganska melodisk och sången ligger långt fram i ljudbilden och det gör de kanske lite annorlunda än andra band i genren. Jag gillar när texterna hörs och man hör att det är människor som verkligen menar det de sjunger om för det tror jag att Sworn Enemy gör. Kolla in om ni är inne på tuggande metalcore… 12/3-2019


*******

SWORN ENEMY-GAMECHANGER(CD-M-THEORY M 031-2/GORDEON)

I had a record with the group before but didn't really remember how they sounded. You see in the picture that this must be about some kind of hardcore or fast metal. It is somewhere in between and we'll well can call it metalcore. There is no new sound that is produced on this disc but it said so I mean in no way mean that the disc is bad. It is good and skillfully played metalcore and with a singer who in the usual way sounds cursed and I like that. It goes pretty fast sometimes and it is appreciated. But the music is actually quite melodic and the vocals is far in the sound picture and they may do a little differently than other bands in the genre. I like when the lyrics are heard and you hear that there are people who really mean what they are singing about because I think Sworn Enemy does. Check out if you are into chewing metalcore… 12/3-2019