SVART KATT-NÄR ALLT ÄR ÖVER(ADRIAN RECORDINGS/SKIVA)

 

Jag vet tyvärr inte vilka format denna skiva kommer på så jag nöjer mig med att recensera. Kanske inte någon typ av ny musik men ändå tycker jag nog det. Visst finns Håkan Hellström, Broder Daniel, Hurula, Hästpojken och andra sångare med smått desperata röster.  Men fantastiska röster med mycket känsla för vad de gör. Många kanske tycker de sjunger dåligt men jag anser nog att de sjunger med ett stort mått av sensitivitet och känsla för musiken. Även om jag har räknat upp andra artister och grupper så låter faktiskt inte Svart katt som något annat och de har sin egen stil i den smått hetsiga punkstil a´la 80-tal som de har. Som gränsen mellan tidig punk och new wave med en vass gitarr och härlig sångröst. Kolla in med en gång! 15/11-2017


********

SVART KATT-NÄR ALLT ÄR ÖVER(ADRIAN RECORDINGS/SKIVA)

Unfortunately, I do not know what format this recod is on, so I am pleased only to review. Maybe not any kind of new music, but I still like it much. Certainly there are Håkan Hellström, Brother Daniel, Hurula, Hästpojken and other singers with little desperate voices. But amazing voices with a lot of feeling for what they do. Many may think they are singing badly, but I think they are singing with a big measure of sensitivity and sense of music. Even though I have listed other artists and groups, Svart Katt does not really sound like anything else, and they have their own style in the little distorted punk style of the 80's that they have. As the boundary between early punk and new wave with a sharp guitar and marvelous song voice. Check it out right away! 15/11-2017