SUBHUMANS-CRISIS POINT(LP-PIRATE PRESS PIR248)

Det var 12 år sedan sista plattan kom ut med Subhumans och jag är riktigt spänd på att få höra den nya skivan. Man behöver inte vara orolig länge för det går fort att förälska sig i denna skivan och det är en skum känsla att det var 35 år sedan jag såg dem i Borås för det känns inte som om det var så länge sedan. Men det är samma driv i deras musik idag som det var då och det är kul att de gamla rebellerna inte ger sig. Varför skulle de göra det. Jag har ju inte gjort det och det känns fräscht trots att de inte ger sig på någon ny stil och varför skulle de förstöra ett vinnande koncept. En del kallar det anarkopunk en del hardcore en del det för punkrock. Jag nöjer mig med att säga att Subhumans har gjort en av 2019 års bästa punkskivor och det räcker ganska långt för mig. Atom Screen war är en av mina favoritlåtar för jag tycker den skiljer sig lite från de andra och sticker ut men som helhet ett lika bra album som Subhumans alltid gör. 21/10-2019

*********

SUBHUMANS-CRISIS POINT(LP-PIRATE PRESS PIR248)

It's been 12 years since the last record came out with Subhumans and I'm really excited to hear the new record. You don't have to worry for long because it is fast to fall in love with this record and it is an oddfeeling that it was 35 years since I saw them in Borås because it does not feel like it was that long ago. But it is the same drive in their music today as it was then and it is fun that the old rebels do not give up. Why would they do that. After all, I haven't done it and it feels fresh even though they don't give in to a new style and why would they ruin a winning concept. Some call it anarchopunk some hardcore some call it punk rock. I am content to say that Subhumans has made one of the best punk albums of 2019 and it goes quite good for me. Atom Screen war is one of my favorite songs because I think it differs a bit from the others and stands out but as a whole an equally good album as Subhuman's always does. 21/10-2019

SUBHUMANS-THE DAY COUNTRY DIED(CD-BLUURG RECORDS XLP 1CD)

Första skivan med Subhumans har ju blivit en riktigt punkklassiker och då inte bara hos anarchopunkarna. 16 låtar som alla har det typiska Subhumanssoundet som bara de har men mycket av det soundet beror ju helt klart på sångaren Dick Lucas sångstil. Det är tufft men det är aldrig för tufft om man säger så. Jag vet att man en gång i tiden fascinerades av att det var så tuff musik men nu är det ganska vanlig punk det handlar om egentligen och det är kul att lyssna till för hans röst är som sagt den stora behållningen tillsammans med hans texter. Argt och begåvat och framförallt allt en jävligt bra punkplatta är detta. Finns inget att tveka om för om ni inte har den redan så är det bara att köpa….11/8-2011

*********

SUBHUMANS-THE DAY COUNTRY DIED(CD-BLUURG RECORDS XLP 1CD)

The first record with Subhumans have been a really punkclassical and then not only among the anarchopunks. 16 songs which have the typical Subhumanssound which only they have and much of that sound depends of course on the singer Dicks voice. It´s tough but it´s never too tough if you say so. I know that you once upon a time was fascinated that it could be so tough music but now it´s really usual punk it´s about and it´s fun to listen to his voice because that it´s the biggest thing on this record together with his lyrics. Angry and really intelligent and this is a fucking good punkrecord and there´s nothing to think about if you don´t have it….it´s only one thing to do…buy it. ….11/8-2011

SUBHUMANS-INTERNAL RIOT(CD-BLUURG RECORDS FISH 50 CD)

Det trodde man kanske inte att man skulle få uppleva igen…en ny skiva med Subhumans. 1986 kom 29:29  Split Vision och sedan har lite gammalt material getts ut. Visst det klart 1998 gavs några låtar ut också. Nu en helt nyinspelad skiva med 13 låtar och de har ett sound som verkligen får mig att le. För det är samma gamla goa Subhumans soundet på låtarna och de har verkligen behållit stinget….både i melodier och texter och här märker man inte att grabbarna är 20 år äldre utan det låter fräscht som ett debutalbum. De har verkligen en egen stil och har alltid haft och mycket är väl Dicks förtjänst för hans röst hörs väldigt väl. Ni som gillade Subhumans en gång i tiden kommer absolut inte att bli besvikna. 23/10-07

********

SUBHUMANS-INTERNAL RIOT(CD-BLUURG RECORDS FISH 50 CD)

I didn´t thought that I would hear this agaian…..a new record with Subhumans. 1986 came 29:29 Split Vision out and then have some old material been given out. Sure it was released 1998 some old songs also. Now it´s a new recorded record with 13 songs and they have a sound which really makes me smile. Because it´s the old same good Subhumanssound on the songs and they have really have their sound left…….both in melodies and in lyrics and here we don´t notice that the guys is 20 years older and it sounds really fresh as a debutalbum. They have really their own style and they have always had that and much depending on Dicks voice because his voice sounds a lot. You who like Subhumans once will not be disappointed on this either. 23/10-07

SUBHUMANS-LIVE IN A DIVE(CD-FAT WRECK FAT 664-2)

Jag såg Subhumans 1984 i Borås på ett litet ställe som hette Rockborgen. Denna skiva är inspelad nästan 20 år efter detta. Det känns som om de har samma energi som de hade då och denna liveskiva visar upp deras bästa sida och framförallt ett bra ljud. 26 låtar som är fyllda till bredden av punkrock i sann Subhumans stil. Med låtar som Peroxide, Subvert City, Paraistes, Reality is waiting for the bus och Religious Wars har gruppen för alltid skrivit in sig i historieböckerna.  Inte mycket att snacka om egentligen och vill ni vara riktigt punk så skall ni investera i denna liveskiva annars blir jag förbannad. 20/1-04

********

SUBHUMANS-LIVE IN A DIVE(CD-FAT WRECK FAT 664-2)

I saw Subhumans 1984 in Borås at a little place called Rockborgen. This record is recorded almost 20 years after that but it feels like they have the same energy as they had then and this liverecord shos us their best side and a really good sound quality. 26 songs which is filled of punkrock in true Subhumans style. With songs like Peroxide, Subvert City, Paraistes, Reality is waiting for the bus and Religious Wars have they for ever written themselves into the historybooks. Not to talk about and do you want some real punkrock and became a real punkrocker you must invest in this liverecord , otherwise I get pissed on you. 20/1-04