STOKES CPH-NEVER CHANGE(CD-RANDALE RECORDS RAN 206)

 

Denna grupp kommer från Köpenhamn och spelar punkrock eller oimusik kanske man kan kalla det. Men det är ju egentligen skitsamma för det är ju ungefär samma typ av musik. Det är riktigt snabba låtar som har inspirerats av annan musik än den traditionella oimusiken tycker jag. Jag gillar när en oigrupp sjunger så här ” Don´t give up, don´t give in, Together we can win, So long we stick together, despite the colour of the skin” och det jag gillar att de tar ställning på ett sätt som jag håller med om. De spelar snabbt ibland men det som slår mig är att de har ett ganska tunt ljud och det tycker jag passar in ypperligt på sådan här typ av punkrock och Stokes Cph är en grupp som jag vill lyssna på om och om igen. 23/2-2017


********

STOKES CPH-NEVER CHANGE(CD-RANDALE RECORDS RAN 206)

This group comes from Copenhagen and play punk rock or oimusic or maybe you could call it. But it's really the same crap because it's about the same type of music. It's really fast songs inspired by other music than the traditional oimusic I think. I like when a oigroup sings like this "Do not give up, do not give up, Together We Can Win, So long we stick together, despite the color of the skin" and I like that they take a position in a way I agree with. They play fast at times but what strikes me is that they have a fairly thin sound and I think this fits in excellently in such a kind of punk rock and Stokes Cph is a group I want to listen to again and again. 23/2-2017