STEVENSON, JAMES-40 YEARS IN ROCK N ROLL(2CD-PINK GUN)

 

Detta är en intressant person och kanske inte den som spelat huvudrollen i de band han varit med i men vilka band det har varit. Generation X, Chelsea, Gene Loves Jezebel, Cult, Alarm etc etc. Här har han valt ut 40 av de låtar han gillar mest av det han gjort. Först ut är Urban Kids följt av Trouble is the Day från den tidiga Chelsea-perioden. Riktigt bra och viktiga punklåtar. Barmy London Army är också en riktigt bra låt med Charlie Harper…en av mina favoritlåtar. En liveversion av Andy Warhol med Generation X följer sedan och Gen X var ju en bra grupp de med. Lite udda saker kommer sedan som medverkan med Kim Wilde, Henry Badowski(fräck new wave-låt), Annabel Lamb(Tell Him----vilken hitlåt), Hot Club, Smart , Tricky och en låt med Gary Holton. Kul att höra att han är så bred i sin musiksmak och med grupper som han spelat i. Gene Loves Jezebel är en favoritgrupp jag har även om det inte är punk men jag gillar deras svepande musik. CD 2 startar med några Alarm-låtar och det var verkligen en grupp som jag älskade när de kom och en av deras första efter comebacken var väl 45rpm….Mer Chelsea-låtar av senare slag är inte dumt det heller (framförallt deras tuffa version av Iggys Home) och Chelsea är en viktig punkgrupp…helt klart. Han har spelat med Glen Matlock i hans Philistines också och The International Swingers har med tre låtar och det är en grupp med Glen Matlock och Clem Burke och de låter rock med en liten gnutta stänk av punk. Som ett tuffare Billy Idol-sound. Hans egna låtar andas rock om något. Var han med i Fisher-Z också och då är det synd att det inte kom med något från dem? Bra samling i alla fall och kul med sådana här människor. 23/3-2018


********

STEVENSON, JAMES-40 YEARS IN ROCK N ROLL(2CD-PINK GUN)

This is an interesting person and maybe not the one who played the lead in the bands he has been involved with but which bands it has been. Generation X, Chelsea, Gene Loves Jezebel, Cult, Alarm etc etc. Here he has selected 40 of the songs he likes most of what he has done. First out, Urban Kids is followed by Trouble is the Day from the early Chelsea period. Really good and important punksongs. Barmy London Army is also a really good song with Charlie Harper ... one of my favorite songs. A live version of Andy Warhol with Generation X then follows and Gen X was a good group. Little odd things will then come along with Kim Wilde, Henry Badowski (cheeky new wave song), Annabel Lamb (Tell Him ---- which hit song), Hot Club, Smart, Tricky and a song with Gary Holton. Fun to hear that he is so wide in his music taste and with groups he played in. Gene Loves Jezebel is a favorite group I have although it's not punk but I like their music. CD 2 starts with some Alarm songs and it really was a group I loved when they came and one of their first after the comeback was well 45rpm ... .More recent Chelsea songs are not stupid either (especially their tough version of Iggys Home) and Chelsea are an important punk group ... clearly. He has played with Glen Matlock in his Philistines as well and The International Swingers which has three songs and it's a group of Glen Matlock and Clem Burke and they sound rocky with a little spotted punk splashes. Like a tougher Billy Idol sound. His own songs breathe rock. Was he in Fisher-Z too and then it's a pity that nothing came from them? Good collection at least and fun with such people. 23/3-2018