STELLING, CHRISTOPHER PAUL-BEST OF LUCK(CD-ANTI RECORDS 7683-2/PLAYGROUND)

 

Det är morgon och klockan är 6.44 och jag sätter på den här skivan. Det känns som en lagom start på morgonen faktiskt. På Discogs står det pop, rock folk, world som beskrivning på skivan och det är kanske inte en helt fel beskrivning. Det är en lugn skiva med mestadels lågmäld sång och oftast är det bara Christopher och en akustisk gitarr som är hela musiken. Man kan få lite Bob Dylan-feeling i en del av låtarna fast utan den nasala ton som Bob besitter. Det känns som om detta är en lagom inledning på dagen och ajg fösöker jobba samtidigt men kommer på mig själv att sitta och dagdrömma och flumma iväg lite grand till musiken. Kanske inte något man sätter på när man har fest men det är verkligen lagom musik att ha på i bakgrunden när man bjuder på mat och sitter och småpratar. Singer/songwriter stämmer väl bäst in kan jag tänka…Roligt precis när jag skriver det så kommer Hear me calling som en ganska tuff skapelse.  27/8-2020


******

STELLING, CHRISTOPHER PAUL-BEST OF LUCK(CD-ANTI RECORDS 7683-2/PLAYGROUND)

It's morning and it's 6.44 and I'm putting on this record. It feels like a good start to the morning actually. At Discogs it says pop, rock folk, world as a description on the album and it may not be a completely wrong description. It is a calm record with mostly low-pitched vocals and usually only Christopher and an acoustic guitar are the whole music. You can get a little Bob Dylan feeling in some of the songs but without the nasal tone that Bob possesses. It feels like this is a good start to the day and I try to work at the same time but I find myself sitting and daydreaming and flying away a little to the music. Maybe not something you put on when you have a party, but it is really appropriate music to have in the background when you offer food and sit and chat. Singer/songwriter fits in best, I can think… Funny just when I write it, Hear me calling comes as a pretty tough creation. 27/8-2020