SPRING FALL SEA-THE SEEDLESS FRUIT(MINI-LP)

 

Det står på Facebook att de finns i Bangkok men ser inte ut som thailändare precis och skivan skickades från London. En lugn inledning på skivan är det i alla fall och någon slags emoindie känns det som och vi får väl se vad de fortsatta 20 minuterna ger oss för musik. Det fortsätter på samma lugna vis egentligen i The man in Gold också men det är en väldigt vacker musik på något sätt men när sångaren skriker in i micken blir det aggressivt i allt det snygga och vackra. Genialt! Så trots att det är ganska lugn musik så blir det ganska aggressivt och det gillar jag. Det lyfter för varje låt tycker jag och et är nog längden på låtarna som gör att de blir till en helhet på något sätt. Vackert och snyggt….kolla in för fan! Låter inte som något annat men ändå inget konstigt på något sätt. 26/1-2018


********

SPRING FALL SEA-THE SEEDLESS FRUIT(MINI-LP)

It's on Facebook that they are in Bangkok but do not look like Thai just and the disc was sent from London. A quiet introduction to the disc is anyway and some kind of emoindie it feels like and we'll see what their next 20 minutes giving us for music. It continues in the same calm way, really, in The man in Gold too, but it's a very beautiful music in some way, but when the singer shouts into the microphone it becomes aggressive in all the nice and beautiful. Ingenious! So even though it's pretty quiet music, it will be quite aggressive and I like it. It lifts for each song, I think one is the length of the songs that make them a whole one way. Beautiful and stylish .... Does not sound like anything else, but nothing strange in any way. 26/1-2018