SPLNTR-BANNERS AND SLOGANS(SINGEL-DEADLAMB RECORDS DL 47)


Oj vilken underbar titellåten som visar upp en riktigt snabb punklåt utan att på något sätt gå överstyr. Tänker lite på Bishops Green lite grand musikaliskt och det är en komplimang tycker i alla fall jag. Sex man stark är gruppen och alla heter Splntr i efternamn. Är de släkt ,-). Baksidan Propaganda machine är även den en riktigt bra punklåt och gruppen är mer än intressant. Gillar ni nyss nämnda Bishops, Cocksparrer etc så tror jag att ni kommer att älska denna orangea singel också. Riktigt hög klass. Måste sätta på den igen och igen och igen....18/7-2020


********

SPLNTR-BANNERS AND SLOGANS(SINGEL-DEADLAMB RECORDS DL 47)

Oh what a wonderful title song that shows a really fast punk song without in any way overriding. Thinking a bit about Bishops Green a bit  musically and it's a compliment I think at least. Six men strong is the group and all are named Splntr by last name. Are they related, -). The back  Propaganda machine is also a really good punk song and the group is more than interesting. Do you like the just mentioned Bishops, Cocksparrer etc then I think you will love this orange single as well. Really high class. Must put it on again and again and again .... 18 / 7-2020

SPLNTR-TRAILS THEN AND NOW(CD-DEADLAMB RECORDS DL 38)

 

De har gubbarna ser ut att ha några år på nacken och därför kan det bli intressant. Det var intressant. Erick Armeson som sjunger har en röst som jag tycker liknar Animal i Anti-Nowhere League och det gör ju att det låter lite som dem men det är verkligen inte så att SPLNTR låter som ANL utan de har ett lite hårdare sound men det finns en del beröringspunkter. Det är snabba och låtar man känner för att sjunga med i och det är en punkrock som jag gillar. Så de här gubbarna har inga ålderskrämpor av något slag och jag tycker att SPLNTR är en grupp som jag skulle vilja ranka högt. För den här typen av punkrock där man inte får mycket utrymme att andas älskar jag. Ni som inte kollar in gruppen får skylla er själva men jag kommer i alla fall att lyssna på dem om och om igen. 12/4-2018


********

SPLNTR-TRAILS THEN AND NOW(CD-DEADLAMB RECORDS DL 38)

These guys seems to have a few years on the neck and therefore it may be interesting. That was interesting. Erick Armeson who sings has a voice that I think is similar to Animal in the Anti-Nowhere League and it sounds like it sounds like them but it's really not that SPLNTR sounds like ANL but they have a bit tougher sound but there's a lot touch points. It's fast and songs you feel like singing in and it's a punk rock that I like. So, these guys have no ageproblems of any kind and I think SPLNTR is a group I'd like to rank high. For this kind of punk rock where you do not have much space to breathe, I love. Those who do not check the group may blame you for it themselves, but I will listen to them over and over again. 12/4-2018