SPEAR OF DESTINY-RELIGION(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

Kirk Brandon är nog en av de i världen som jag tycker har en röst som bara han har och en av världens bästa rockröster. Ända sedan han huserade i först Pack och sedan Theatre of Hate har jag följt honom. Detta var SOD´s sjunde album och det kom ut 1997. Jag blir inte besviken denna gång heller och jag har ju hört skivan innan men hade nästan glömt hur hans underbara röst låter. Så mycket känsla, ångest och förtvivlan han uttrycker. Jag kan tänka mig att en del inte gillar rösten men jag älskar den…denna skivan är kanske inte deras bästa men det är gott och väl en riktigt bra skiva som alla borde ha som är inne på new wave och då en typ av new wave som härstammar från punken från början. ¾-2017


********

SPEAR OF DESTINY-RELIGION(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

Kirk Brandon's probably one of the world which I think has a voice that only he has and one of the best rock voices. Ever since he was housed in  first Pack and then Theatre of Hate, I followed him. This was SOD's seventh album and it came out in 1997. I will not be disappointed this time either, and I've heard the album before but had almost forgotten how his voice sounds wonderful. So much emotions, anxiety and despair he expresses. I can imagine that some do not like his voice but I love it ... this album is perhaps not their best but it's well over a really good album that everyone should have that are into new wave and then a kind of new wave of descended from punk from the beginning. ¾-2017

SPEAR OF DESTINY-ONE EYED JACKS(CD-ANAGRAM CDMGRAM 201)

Andra skivan med SOD innehåller en hel del gamla favoriter….jag vet att jag älskade Young men, Liberator och Attica och jag gör det ännu mer idag nästan. Deras musik känns sådär gott svävande i några av låtarna och det gillar jag.  6 extralåtar denna gång men det är kanske låtar vi kunde varit utan där som dub av Liberator till exempel. Men det klart Rosie är ju ingen dålig låt. Kirk sjunger minst lika bra här som han alltid gjort och gör och helt klart var One Eyed Jacks en värdig uppföljare till Grapes of Wrath.SOD spelar helt klart en musik som kan tillfredsställa både punkare och indiefans likaväl som normala muskkdiggare. 18/1-08

********
SPEAR OF DESTINY-ONE EYED JACKS(CD-ANAGRAM CDMGRAM 201)

The second record with SOD contains a whole lot of old favourites….I know that I loved Young Men, Liberator and Attica back then and I do it almost more today. Their music feels a little bit flying if you understand what I mean. 6 extrasongs this time but it´s maybe some songs there we could be without as the dub of Liberator for example. But Rosie is not a bad song. Kirk sings as good here as he ever have done and really obvious is that One Eyed Jacks was a good follower to Grapes of wrath. SOD plays a sort of music which can
satisfy both punks and indiefans and also the usual musicfans. 18/1-08
SPEAR OF DESTINY-WORLD SERVICE(2 CD ANAGRAM CDMGRAM 202)

Tredje skivan för SOD blev i och med återutgivningen en dubbel CD. Trevligt! Här är mina favoritlåtar Come Back, All my love och Once in her life time. På extraskivan finns fina låtar som Last Card och live versioner av The Wheel, Prisoner of Love för att säga något gott om den skivan. Det är så skönt att höra att deras musik inte har tagit skada av tiden utan att gruppen faktiskt är ganska intressant ännu och det känns fräscht på något trevligt sätt. Men på samma gång som de på denna skiva kom längre från punken och de kändes nästan lite souliga ibland  Det finns ingen och kommer aldrig att finnas en grupp som låter/lät så här och det skall de ha all cred för det är inte lätt att vara en udda fågel i musiksammanhang på detta vis.  18/1-08

********
SPEAR OF DESTINY-WORLD SERVICE(2 CD ANAGRAM CDMGRAM 202)

Third record for SOD became when it was released a double CD. Nice! Here´s my favouritesongs Come Back, All my Love and Once in her lifetime. On the extrarecord there´s songs like Last Card and liveversions of The Wheel , Prisoner of Love just to say something good about that record. It´s so nice to hear that their music haven´t been hurt by the time and that the group actually is really interesting still and it feels fresh in some nice way. But in the same time as they on this record came further away from punk they almost felt a little bit souly sometimes. There´s nothing and will be noone group which will sound like this now or then and that shall they have all cred for and it´s not easy to be an odd bird in musicstyles in this way. 18/1-08
SPEAR OF DESTINY-GRAPES OF WRATH(CD-ANAGRAM CDMGRAM 200/CHERRY RED)

När Theatre of Hate sprack var jag ledsen, deras punkiga rock med saxofon osv var fräck och det fanns inget annat band som dem. Kirk Brandons röst gjorde mycket för gruppen och när han bildade Spear of Destiny var inte jag sen att investera i deras skivor. Detta är LP-debuten från 1983 och att den har 25 år på nacken kan man inte tro. Vitalt är ordet för den här skivan och med låtar som The Wheel, Flying Scotsman och The murder of love kan det inte bli fel. Kirks förmåga att trollbinda mig fanns kvar och jag blir överlycklig när jag fick höra skivan igen. När sedan den gamla The Hop är med som extralåt bland åtta extralåtar får detta en hög poäng. 15/1-08

*********
SPEAR OF DESTINY-GRAPES OF WRATH(CD-ANAGRAM CDMGRAM 200/CHERRY RED)

When Theatre of Hate break up I was very disappointed because their punky rock with saxophone and so on it was really cool and there wasn´t any other band who was like them.  Kirk Brandons voice did a lot for the group and when he made the group Spear of Destiny  I wasn´t late to invest in their records. This is the LP-debut from 1983 and that it have 25 years on it´s neck can´t you believe. Vital is the word and with songs like  The Wheel, Flying Scotsman and The murder of love it cannot be wrong. Kirks way to be magic with his voice is there and I become really happy when I hear the record again.  And then when the old song The Hop is among the 78 extrasongs it´s hard not give it many point on my grade.15/1-08