SOUL BLAST-THE ROLLING RIFFS(MINI-CD)

 

Jag fick tre mini-Cd från denna polska grupp och jag är spänd på dem nu så jag sätter på den senaste med en gång. Efter en pampig inledning så är skivan igång och det blir en trevlig upplevelse men deras musik som faktiskt är lite svårbeskrivbar egentligen. Jag gillar deras sound och de låter egna och det är svårt att sätta de i ett fack egentligen. Det finns många musikstilar inblandade men jag tycker nog att punk är en stor del, hardcore och lite metal finns här också. I A new Supply får vi höra lite rapinfluenser och Rage Against the Machine ligger inte långt ifrån här.  Som ni förstår är detta en grupp som är förbannad helt klart och det är riktigt hård musik….och bra! 11/9-2018


*******

SOUL BLAST-THE ROLLING RIFFS(MINI-CD)

I got three mini-Cd from this Polish group and I'm excited about them now so I put on the latest one at once. After a quick introduction, the disc is running and it will be a nice experience, but their music is actually a bit difficult to describe. I like their sound and they sound their own and it's hard to put them in a special style really. There are many music styles involved but I think punk is a big part, hardcore and some metal are also available here. In A new Supply we hear some rapinfluences and Rage Against the Machine is not far from here. As you can see, this is a group that is pissed off clearly and it's really hard music .... and good! 11/9-2018

SOUL BLAST-THE INFLUENCE LAB(MINI-CD)

 

Intressant med en cover från Beverly Hills Cop tillsammans med deras andra musik. Det är tuff musik med mycket rytm här också och kanske inte lika mycket rapinfluerat som på ovanstående men det är en go blandning av hardcore, metal och rap på denna skiva med. Det är riktigt sköna riff Woidoo får fram ur sin gitarr och man skakar på kroppen och det är väldigt svår musik att sitta still till och det tror jag inte är deras mening heller. Att sitta still alltså till deras  musik. Jag tror att det kan vara riktigt svettiga tillställningar när Soul Blast har en spelning och denna 8-låtars skiva visar verkligen det. 11/9-2018


*******

SOUL BLAST-THE INFLUENCE LAB(MINI-CD)

Interesting with a cover from Beverly Hills Cop along with their other music. It's tough music with a lot of rhythm here too and maybe not as rap-influenced as above but it's a go blend of hardcore, metal and rap on this album. It's a really nice riff Woidoo gets out of his guitar and you shake the body and it's very difficult music to sit still to and I think it´s not their opinion either. To sit still to their music. I think it might be really sweaty events when Soul Blast has a gig, and this 8-track record really shows us that. 11/9-2018

SOUL BLAST-JUICY GROOVY CAKE(MINI-CD)

 

6 låtar på denna skiva och vad sägs om låttitlar som Fast, fat freaky low och Hungry Aggression. Låter väl lovande? Jag försöker lyssna på jobbet på skivan men tyvärr fungerar inte skivan. Jag får lyssna på Bandcamp istället…Detta är ju den första skivan de släppte och det är kanske lite tuffare än de som kom senare. Här känns det som om de mer fokuserade på att spela hårdare och tuffare…i alla fall inledningsvis. Let´s back to the rules startar med någon slags barnkör eller liknande…cool. Tyngden är påtaglig på skivan och i Hungry Aggression är tempot upphöjt också och det gillar jag! 11/9-2018


*******

SOUL BLAST-JUICY GROOVY CAKE(MINI-CD)

6 songs on this disc and about song titles like Fast, Freaky Low and Hungry Aggression. Sounds promising? I try to listen to the job on the record but unfortunately the disc does not work. I'll listen to Bandcamp instead ... This is the first record they released and maybe it's a bit tougher than those that came later. Here, they feel more focused on playing harder and tougher ... at least initially. Let's back to the rules starts with some kind of kids singing in a choir or the like ... cool. The heaviness is noticeable on the record and in Hungry Aggression, the pace is going up too and I like it! 11/9-2018