SONDEN, AXEL & FLYTTFÅGLARNA-SLUTSÅLD(CD-DO MUSIC RECORDS DMRCD044)

Att bara ha en låt om GAIS gör att jag kapitulerar med en gång. Den låten är klart annorlunda och en av de fräckaste GAIS-låtar jag hört faktiskt. Kanske inte så direkt som många andra men den beskriver lite känslan av det lite osäkra med att vara gaisare. Man vet aldrig hur man mår. Man kanske skulle vilja kalla Axel för en singer/songwriter men inte riktigt kanske för jag tycker det känns som om det är mer instrument och jag skulle nog vilja kalla det svensk pop…riktigt bra svensk pop och lite annorlunda svensk pop. De sju medlemmarna på skivan får till en musik som andas känsla för det de gör och det är verkligen musik som man kan kalla bra och att de sjunger om GAIS är som sagt en bonus för då handlar det inte om att vara populistisk för då hade man sjungit om ett annat lag! 14/6-2017


*******

SONDEN, AXEL & FLYTTFÅGLARNA-SLUTSÅLD(CD-DO MUSIC RECORDS DMRCD044)

Just having a song about GAIS makes me surrender right away. That song is clearly different and one of the craziest GAIS songs I actually heard. Maybe not as direct as many others but it describes a little feeling of being a bit unsure of being a GAIS-fan. You never know how to feel. You might want to call Axel for a singer/songwriter but maybe not because I think it feels like it's more instruments and I'd probably call it Swedish pop ... really good Swedish pop and a little bit different Swedish pop. The seven members on the record get to a music that breathes feelings of what they do and it's really music that you can call good and that they sing if GAIS is a bonus because it's not popular, because then you had to sung about another team! 14/6-2017

SONDEN, AXEL & FLYTTFÅGLARNA-PÅ GATAN NEDANFÖR(CD-TROGLODYT TROGCD 017)

Kul inledning på denna skiva med en låt som sjungs ur en afrikansk mans synvinkel och hur det är att komma till Sverige. Musikaliskt är det musik som håller sig i vistraditionen och det är väl inte så konstigt med tanke på vilket bolag de ligger på för här brukar det ges ut den här typen av musik. Man kan höra spår från tidiga Winnerbäck, Sundström och den typen av musiker men Axel har fått till en ganska egen stil på samma gång. Texterna är i fokus på den här typen av musik och de är riktigt intressanta många gånger så därför läser jag dem med stor glädje och tycker att det är kul att Axel fått in några ämnen som inte berörs så ofta kanske. 14/3-2013

*******

SONDEN, AXEL & FLYTTFÅGLARNA-PÅ GATAN NEDANFÖR(CD-TROGLODYT TROGCD 017)

Fun introduction to this album with a song that is sung from an African man's point of view and how it is to come to Sweden. Musically, it is music that keeps the song tradition and it is not so surprising given that the company is on for this usually given out this kind of music. You can hear traces from the early Winnerbäck, Sundström and that type of music but Axel has got a pretty own style at the same time. The texts are the focus of this type of music and they are really interesting because many times I read them with great joy and think it's fun to Axel received any substance not affected as often perhaps. 14/3-2013