SÖDERUT/HUMAN LYNX-HIATUS SPLIT(LP-WONDERLAND RECORDS)

Fick denna splitskiva av Sebastian som har skivbolaget och det verkar bli bolagets sista.  Börjar med Söderut som har fem låtar på svenska.  Med låttitlar som Rödtjut och Gruskorn sätter vi tänderna i skivan. Det är synthmusik och det blippar och bloppar på lite olika sätt men jag gillar det. Med skånsk dialekt så kör de på och jag tänker lite på Familjen och det är ju ett band jag uppskattar och så också med Söderut. Borde kunna bli hitlåtar egentligen men reklamkanalerna vill väl ha mer strömlinjeformad musik och det är ju inte riktigt detta även om det inte är någon svår musik på något sätt. Tänker lite på Lustans, Japan och lite andra bra synthgrupper. Human Lynx kör också fem låtar men på engelska. Musiken på den sidan är kanske inte så annorlunda men som sagt är den på engelska. Synthmusik med attityd även om jag hör någon takt i inledningslåten som påminner mig om Ace of Base och det känns lite udda. As time is told börjar precis som om Taco hade gjort en ny låt men efterhand blir det en riktigt bra synthlåt. Trots att jag jämfört Human Lynx med andra så tycker jag att de egna. En riktigt bra splitskiva som självklart skiljer sig från mycket annat på Skruttmagazine men det tar inte ifrån grupperna att de gjort det bra. 4/8-2020

*******
SÖDERUT/HUMAN LYNX-HIATUS SPLIT(LP-WONDERLAND RECORDS)

Got this split record from Sebastian who owns the record company and it seems to be the company's last. Starts with Söderut which has five songs in Swedish. With song titles like Rödtjut and Gruskorn, we put our teeth into the record. It's synth music and it blips and blops in a little different ways but I like it. With the swedish southern dialect, they go on and I think a bit about the Familjen and it is a band I appreciate and so also with Söderut. Should be able to be hit songs really but the advertising channels want more streamlined music and it is not really this even if it is not difficult music in any way. Thinking a little about Lustans, Japan and some other good synth groups. Human Lynx also do five songs but in English. The music on that side may not be that different but as I said it is in English. Synth music with attitude even though I hear some tempo in the introductory song that reminds me of Ace of Base and it feels a bit odd. As time is told starts just as if Taco had made a new song but eventually it becomes a really good synth song. Although I have compared Human Lynx with others, I think they are their own. A really good split album that of course differs from much else on Skruttmagazine but it does not take away from the groups that they did well. 4/8-2020