SOCIALSTYRELSEN-MED RÄDSLA FÖR LIVET(LP-FLYKTSODA FLYKTR10)

 

Fyra skivbolag har gått ihop och gett ut denna skiva. En tjej på sång och jag förväntar mig en crustfest utan dess like, Med låtitlar som Misär+Misär, Bitter på livet, Total frustration och Insidan dör så väntar jag mig kanske inte någon så positiv musik men jag vet att jag ändå är positiv till detta efter det är de bolagen som ger ut den alltid har hög klass på sina släpp. Jag är spänd på att höra skivan och jag lägger på skivnålen på skivan och blir översköljd av underbar crustpunk. Hanna sjunger riktigt bra och rått men i allt det snabba och tuffa finns ett gäng melodier. Det är ofta det som jag tycker svenska band i denna genre gör just det rätt så bra. De 14 låtarna kör över mig precis på det sätt som jag vill och de ger mig positiv energi trots de lite svarta texterna. Ger mig hopp om framtiden och ni som gillar svensk crustpunk kommer inte att bli besvikna när ni köper denna skiva...för det måste ni göra. Missar ni en av årets bästa hårda skivor med svensk sång gör ni något dumt och det vill ni inte….tro mig. 6/5-2020


********

SOCIALSTYRELSEN-MED RÄDSLA FÖR LIVET(LP-FLYKTSODA FLYKTR10)

Four record companies have come together and released this record. A girl on vocals and I expect a crustfest without its like, With song titles like Misär+Misär, Bitter på livet, Total frustration and Insidan dör (Misery + Misery, Bitter on life, Total frustration and Inside dies) I may not expect any such positive music but I know I'm still positive about this after that, the companies that issue it always have a high grade on their release. I'm excited to hear the record and I put the recod players needle on the record and get flushed with wonderful crust punk. Hanna sings really well and raw but in all the fast and tough there are a bunch of tunes. This is often what I think Swedish bands in this genre do just as well. The 14 songs run over me exactly the way I want and they give me positive energy despite the slightly black lyrics. Gives me hope for the future and you who like Swedish crustpunk will not be disappointed when you buy this record ... because you have to. If you miss one of the best hard records of the year with Swedish song, you do something stupid and you do not want to that… .believe me. 6/5-2020