SNIDE REMARKS-LIFE IS HELL(CD-NIL BY MOUTH NILBY0727CD)

Lustigt med denna grupp när jag hade messkontakt med sångaren Baz så framkom det att hans tjej var svenska och kom från Uddevalla där jag också kommer ifrån och är född samma år som mig. Snacka om att världen är liten! Förutom en Boys-cover är det bara originallåtar som Snide Remarks ger oss. Det är en väldigt trevlig form av punkrock som gör mig glad. Jag kommer att tänka på Toy Dolls, Sham 69 och Sex Pistols på samma gång så ni förstår att det är en ganska melodiös musik i genren punk som det handlar om. Lätt att sjunga med i och jag tror säkert det är en hel del allsång på deras konserter för det är verkligen musik som känns äkta och som om den är gjord med stor kärlek för punkrock. Så befriande musik och det enda jag känner är att jag inte vill jobba utan jag skulle vilja gå på konsert med Snide Remarks. Hoppas att de kan få en större publik för jag gillar verkligen att lyssna till dem! 7/5-2019


********

SNIDE REMARKS-LIFE IS HELL(CD-NIL BY MOUTH NILBY0727CD)

Funny with this group when I had a contact with the singer Baz so it appeared that his girlfriend was Swedish and came from Uddevalla where I also come from and was born the same year as me. Talk about the world being small! In addition to a Boys cover, only original songs that Snide Remarks gives us. It is a very nice form of punk rock that makes me happy. I'm going to think of Toy Dolls, Sham 69 and Sex Pistols at the same time so you understand that it's a pretty melodious music in the genre punk that's about. Easy to sing along with and I think it is a lot of singing in their concerts because it really is music that feels genuine and as if it is made with great love for punk rock. So liberating music and the only thing I know is that I don't want to work but I would like to go to a concert with Snide Remarks. Hope they can get a bigger audience because I really like to listen to them! 7/5-2019

SNIDE REMARKS-RESUREKTED(CD-NIL BY MOUTH RECORDS)

Jag tror på denna grupp som säkert har en medelålder runt 50 kanske men det ser ut som om de tuffa gamla punkare som spelar ihop…De lät ungefär som jag hade hoppats på att de skulle göra måste jag säga. Ni vet när punkbanden lät farliga på 70-talet och det är ungefär så som Snide Remarks låter måste jag säga…Det är ju inte helt fel när man är i samma ålder som gubbarna är ungefär och då är det inte så konstigt att man gillar detta mycket för det är ju sådant här jag och de är uppväxta med. Tänk så mycket bra punkgrupper det finns egentligen och det är stor synd och skam att inte mer folk får höra alla. Snide Remarks är i alla fall en sådan grupp som jag önskar all framgång och jag hoppas att några eller helst alla som läser detta tar chansen och lyssna på gruppen för deras lekfulla 77-punk är något ni kommer att gilla. 18/5-2015

********

SNIDE REMARKS-RESUREKTED(CD-NIL BY MOUTH RECORDS)

I believe in this group that certainly has an average age of around 50 maybe but it looks like the tough old punks who play together ... They sounded like I had hoped they would do, I must say. You know when punk bands sounded dangerous in the 70s and it's about as Snide Remarks sounds, I must say ... It's not entirely wrong when you are the same age as the guys is about and then it is not surprising that one like this much because it's like this, I and they have grown up with. Think how much good punk groups there are really and it's great shame that not more people get to hear everyone. Snide Remarks In any case, such a group, which I wish every success and I hope that some or preferably all who read this will take a chance and listen to the group for their playful 77-punk is something you will like. 18/5-2015