SNABELDRAKERS-BACKBEAT BONANZA(MINI-CD)

 

I don´t give a fuck if you´re black or white, we all breathe the same air, in´t that right? I could not care less if you´re gay or straight, all love is equal, what´s to hate sjunger Snabeldrakers i Hypocrite så man förstår trots det lite udda name att det inte bara är på skoj de gör musik. Jag sätter på skivan och trodde kanske det skulle vara lite mer fart och tuffhet i musik men i inledningslåten Born anew  så kanske det låter mer som Smiths, Housemartins än Exploited om man säger så. Get in line har lite mer fart och tuffare gitarrer och här smyger sig Wedding Present och Brainpool in i musiken och jag börjar gilla det riktigt mycket. Inledningen i Always watching you gör nästan så att det känns som om musiken accelerar för varje låt för att sedan gå in i någon slags skatakt…När det är som mest fart i låten blir det punkigt som bara den. Gruppen slutar som den började med en lite lugnare sak men denna gång inpackad i skarytmer. En skiva som inte blev som jag hade väntat men i vilket fall en positiv upplevelse. 2/11-2020


*******

SNABELDRAKERS-BACKBEAT BONANZA(MINI-CD)

I don´t give a fuck if you´re black or white, we all breathe the same air, in´t that right? I could not care less if you're gay or straight, all love is equal, whats to hate, Snabeldrakers sings so in Hypocrite so you understand despite the slightly odd name that it's not just for fun they make music. I put on the record and thought maybe it would be a little more speed and toughness in music but in the introductory song Born anew so maybe it sounds more like Smiths, Housemartins than Exploited if you say so. Get in line has a little more speed and tougher guitars and here Wedding Present and Brainpool sneak into the music and I start to like it a lot. The introduction in Always watching you almost makes it feel as if the music accelerates for each song and then goes into some kind of skastyle… When there is the most speed in the song, it becomes punk like just that. The group ends as it started with a slightly calmer thing but this time wrapped in rhythms. An album that did not turn out as I had expected but in any case a positive experience. 2/11-2020