SLOWGOLD-DRÖMMAR(LP-PGMLP 88)

 

Inte ofta jag låter digitala länkar recenseras men jag har hört mycket gott om Slowgold så jag ger Slowgold en chans. Det är en skiva fylld med musik som får mig att tänka på Monica Zetterlund, Lisa Ekdahl och gamla gruppen William på samma gång…Sångerskans röst är väldigt speciell men har som ni förstår drag från andra saker men om Håkan Hellström hade varit tjej så kanske det hade varit så här han låtit då. Både musikaliskt och sångmässigt. Snygg musik som aldrig går utanför ramarna egentligen och det är ramarna som utgörs av lugn och vacker musik. Så skivans namn Drömmar är verkligen en titel som passar in på skivan tycker jag och det känns som om man är i en drömvärld som består av tio vackra små drömmar och inga mardrömmar här inte! 14/2-2017


*******

SLOWGOLD-DRÖMMAR(LP-PGMLP 88)

Not often I do digital links for review, but I have heard a lot good about SlowGold so I give SlowGold a chance. It is an album filled with music that makes me think of Monica Zetterlund, Lisa Ekdahl and old group William at the same time ... the female singer's voice is very special but as you can see traits of other things but if Håkan Hellström had been the girl so maybe that had been so been sounding like this. Both musically and vocally. Stylish music that never go outside the box and actually it is the framework that consists of quiet and beautiful music. So the disc name Dreams is really a title that fits on the disc, I think, and it feels as if one is in a dream world consisting of ten beautiful small dreams and no nightmares here! 14/2-2017