SLAKTKNIV-POWERPUNK PART 1(MINI-CD)

Slaktkniv har väl varit mest förknippade med hardcorepunk men när fan blir äldre så lugnar de sig eller vad säger man. Här handlar det lite mer om punkrock.  Inledningslåten Måndag är en riktigt bra blandning av gammal svensk hardcore och punkrock också det på svenskt vis. Andra låten Utanför har alla chanser att bli en riktig svensk punkhit och det är riktigt kul att höra Slaktknivs utveckling, jag tyckte de var bra förut men nu är de suveräna. Hoppas på en fortsättning av denna typ av musik för den passar de riktigt bra! Gatsten lämnar inget mer att önska och det är energisk punklåt som verkligen ger mig positiva känslor. Sista låten Ensam är min absoluta favoritlåt på skivan, vilken känsla de har och jag blir riktigt berörd av den låten….Tänker faktiskt på Husker Du på svenska. Mer Slaktkniv åt folket! 21/12-2018


********

SLAKTKNIV-POWERPUNK PART 1(MINI-CD)

Slaktkniv has been most associated with hardcorepunk but when the ddevil grows older, he calm down or what is said. Here's a little more about punk rock. The introductory song Måndag is a really good mix of old Swedish hardcore and punk rock also in Swedish. The second song Utanför has all the chances of being a real Swedish punkhit and it's really fun to hear Slaktkniv's development, I thought they were good before but now they are superb. Hope for a continuation of this kind of music because it suits them really well! Gatsten leaves nothing more to be desired and it's energetic punk that really gives me positive feelings. The last song Ensam is my absolute favorite song on the record, what feel they have and I get really touched by that song ....and I think about Husker Du in Swedish. More Slaktkniv for the people! 21/12-2018

SLAKTKNIV-DET SJUNDE INSEGLET(CD)

De här grabbarna är äldre än jag trodde, i alla fall om man tittar på bilderna på deras Facebook. De har ett sound som får mig att tänka både på Anti Cimex och Rövsvett på samma gång och som ni förstår då så håller de den svenska hardcorefanan högt. Korta men tuffa texter och det är lätt till och med för mig som glömmer varje text att komma ihåg deras korta texter. Men det är inte alltid att en Lundell-text säger mer än en treraders text. Slaktkniv får i alla fall mig att dra på smilbanden och jag tror att ni som gillar svensk käng kommer att jublar över detta! Bästa texten är ändå den i Svensson ” Sköt ditt så sköter jag mitt, du tittar snett, du tittar snett. Men du är bara en död jväla vinkel…Enough said 6/7-2017


*******

SLAKTKNIV-DET SJUNDE INSEGLET(CD)

These guys are older than I thought, at least if you look at the photos on their Facebook. They have a sound that makes me think of both Anti Cimex and Rövsvett at the same time, and as you understand then they hold the Swedish hardcoreflag high. Short but tough lyrics and it's easy even for me who forget every text to remember their short texts. But it's not always that a Lundell text says more than a text with three rows. Slaktkniv, at least, will make me smile and I think you who like Swedish crust will be delighted with this! The best text is still the one in Svensson. "Do yours, I'll take care of mine, you look obliquely, you look obliquely. But you're just a dead eagle's angle ... Enough said 6/7-2017

SLAKTKNIV-DU SKULLE ÄNDÅ ALDRIG FÖRSTÅ ÄNDÅ(MINI-CD)

Den här skivan finns bara digitalt tror jag men jag fick den som en Cd-skiva. 5 låtar och med en titel som jag inte riktigt får till svenskan på. Tomas som spelar bas i gruppen har jag haft med att göra med förut och då spelade han i Triggerface.Lite skillnad på Triggerface och denna grupp för här är det mer en typ av musik som man kommer att tänka på gamla Anticimex/Shitlickers eller något sådant. Det känns ganska tidstypiskt för den tiden och det låter fräckt. Troligtvis inget som kommer upp på listorna kan jag tänka mig för den här typen av hardcore är riktigt tuff. Vill ni traditionell tidig svensk kängpunk/hardcore kolla in detta med en gång. 23/1-2015

*******

SLAKTKNIV-DU SKULLE ÄNDÅ ALDRIG FÖRSTÅ ÄNDÅ(MINI-CD)

This album is only available digitally, I think but I got it as a CD. 5 songs with a title that I do not really get to the Swedish pronouncing. Tomas who plays bass in the group, I have had talked with before, and that when he played in Triggerface. A little bit difference from Trigger Face and this group here is more a kind of music that comes to mind is old Anticimex / Shitlickers or something like that . It feels quite time typical for that time and it sounds nifty. Probably nothing comes up on the charts, I can imagine for this type of hardcore is really tough. Do you want traditional early Swedish D-beat / hardcore check this out immediately. 23/1-2015