SKELETUNES-PIECE BY PIECE(MINI-CD)

 

Skeletunes har en medlem som heter Johan och han spelar bas där och gör också i en grupp som heter Left hand Black och det är därför jag fått tag på denna skiva också. Skivan kom ut 2011 och är en fyra låtars skiva med ganska tuff metal. Det är den typen av metal som jag gillar och den ligger någonstans mellan thrash och helt vanlig metal a´la Mustasch eller något sådant. Men det finns en hel del attityd i de fyra låtarna som jag gillar och jag gillar det tunga kompet som ligger bakom låtarna. Även om End of life inte riktigt är någon riktigt låt förstår man känslan i och med texten. Jag gillar hur de bygger upp stämningen i Mercyless Tide med att låta den accelera efter någon minut och bara bli tyngre och tyngre. Sådan metal uppskattar jag mycket. En trevlig liten plastbit och även om det är få låtar på den så ger det faktiskt mersmak. 20/8-2020


*******

SKELETUNES-PIECE BY PIECE(MINI-CD)

 

Skeletunes has a member named Johan and he plays bass there and also does that in a group called Left hand Black and that's why I got hold of this record as well. The album was released in 2011 and is a four song album with quite tough metal. It's the kind of metal I like and it's somewhere between thrash and ordinary metal a´la Mustasch or something like that. But there is a lot of attitude in the four songs that I like and I like the heavy style which build the songs. Even if End of life is not really a real song, you understand the feeling with the songtitle. I like how they build up the mood in Mercyless Tide by letting it accelerate after a few minutes and just get heavier and heavier. I really appreciate such metal. A nice little piece of plastic and even though there are few songs on it, it actually gives more flavor. 20/8-2020