SISTA BRYTET-HJÄRTAT I HANDEN(LP-LUFTSLOTT RECORDS/BORDER)

Sista Brytet är en grupp som jag verkligen gillar. Jag har hört de innan och de spelar en typ av punk som verkligen berör. Det finns både tidig svensk punk i deras musik tillsammans med ett modernt ljudsound men som helhet måste jag nog säga att det låter som farlig punk från slutet av 70-talet. Mycket bra melodier och ett sound som inte ger oss mycket tid att andas faktiskt och det gillar jag för det känns mer än energiskt och det måste man ge dem cred för. De 12 låtarna ’är alla små hits i sig själva och om ni gillade tidiga KSMB, Attentat och den typen och lägg till det nyare alster som Tysta Mari, Tristess eller liknande band så tycker jag nog att jag gett Sista Brytet en ganska bra beskrivning för det är så de låter och som en som har lyssnat på punk i över 40 år så är detta en uppenbarelse av det trevligare slaget. 26/4-2018


********

SISTA BRYTET-HJÄRTAT I HANDEN(LP-LUFTSLOTT RECORDS/BORDER)

Sista Brytet is a group that I really like. I've heard them before and they play a kind of punk that really matters. There is both early Swedish punk in their music along with a modern sound  but as a whole I must say it sounds like dangerous punk from the late 70's. Very good melodies and a sound that does not give us much time to breathe, and I like it because it feels more than energetic and you have to give them cred. The 12 songs are all small hits in themselves and if you liked early KSMB, Attentat and that type and add the newer stuff like Tysta Mari, Tristess or similar bands, I think I would give Sista Brytet a pretty good description for that's how they sound and as one who has listened to punk for over 40 years, this is a revelation of the nicer style. 26/4-2018

SISTA BRYTET-LIVET INGLASAT(LP-LUFTSLOTT)

Det är så underbart att höra den här typer av grupper.  De bryr sig inte om vad som är inne eller vad är det för år. Här spelas det punk med eko från den svenska punkens barndom med inslag av band som KSMB, Ebba, Dom fåglarna etc. Soundet känns lite tidstypiskt för sent 70-tal eller tidigt 80-tal och det är perfekt till denna typ av punkrock för de blir inte så mycket bättre än såhär egentligen när det gäller svensksjungen punkrock. Bra texter som inte är slagord rakt av utan lite inlindade på ett ypperligt sätt. Så jag kan ju självklart tänka mig att de har lyssnat på många gamla grupper och verkligen frossat i dem och tänkt att vi måste ha ett band som har mycket attityd, punk och rock n roll i sig och det har de verkligen lyckats med En av årets skivor helt klart och jag tror att det kommer att bli svårt för något svenskt band att slå detta 20/5-2016

*********
SISTA BRYTET-LIVET INGLASAT(LP-LUFTSLOTT)

It is so wonderful to hear this type of groups. They don´t care about what's hot and what is it for years. Here it is played punk with echoes from the Swedish punk childhood with elements of bands like KSMB, Ebba, Dom Fåglarna etc. The sound feels a bit typical of the late 70s or early 80s and it is perfect for this kind of punk rock and it can´t become not so very much better than this in terms of Swedish sung punk. Good texts are not buzzwords straight off without a little wrapped up in a great way. So I can obviously imagine that they have listened to many old groups and really wallowed in them and thought that we must have a band that has a lot of attitude, punk and rock n roll itself and they have certainly managed. One of this year best discs clearly and I think it will be difficult for any Swedish bands to beat this 20/5-2016

SISTA BRYTET/POPTERROR-POLITIKEN(SINGEL-LUFTSLOTT)

Luftslott är ett riktigt trevligt bolag tycker jag. Först lyssnade jag på Brottsvåg och nu denna split mellan Sista brytet och Popterror och Sista Brytet spelar också en riktigt trevlig gammal stil av punkrock och hade någon sagt till mig att skivan kom ut 1979 så hade jag inte haft några tvivel på det. De har fått till det tidstypiska soundet och det låter precis som jag vill ha det…farligt! Popterrors låt Dyrt att vara fattig är en riktig poprökare med blås allt. Bra text och en svängig låt. Jag tänker lite på Florence Valentin om man ska jämföra men en låt är lite för lite för att bedöma helt korrekt men det låter intressant. 16/6-2015

********

SISTA BRYTET/POPTERROR-POLITIKEN(SINGEL-LUFTSLOTT)

Luftslott is a really nice company, I think. First I listened to the Brottsvåg, and now this split between Sista brytet  and Popterror and Sista Brytet also plays a really nice old style of punk rock and had someone told me that the record came out in 1979, I had not had any doubts about it. They've got the time typical sound and it sounds just like I want it ... dangerous! Popterrors song Dyrt att vara fattig is a real good popsmoker to blow away everything. Good lyrics and a catchy tune. I think a little about Florence Valentin whether to compare but a song is a bit too little to judge correctly but it sounds interesting. 16/6-2015