SIMMA I VÄTTERN-ÄR DU NÖJD?(CD)

 

Kul att Simma i Vättern är tillbaka. Lustigt namn kan tänkas. Här slår de emot både det ena och det andra som de är arga och irriterar sig på. Jag gillar och har alltid gillat trallpunk och det är väl det man ”måste” kalla SIV och jag hoppas att de inte blir förbannade på det för det är väl dagens sanning kan jag tänka. 12 låtar fyllda av bra texter och melodisk punk…kan det bli bättre egentligen. Trots att de spelar denna typ av musik som många gjort innan så tycker jag nog att de har lite egen stil. I en låt som kristaller lugnar de ner tempot lite grand och det passar de också och detta utan att tumma på sin egen stil egentligen. Jag tycker faktiskt de har en lite egen stil i trallpunkens tecken och det är väl en komplimang. Hoppas nu att gruppen fortsätter producera skivor för jag vill höra mer och mer. 5/9-2018


********

SIMMA I VÄTTERN-ÄR DU NÖJD?(CD)

Good to hear that Simma i Vättern is back. Funny names surely some think. Here they fight both the one and the other as they are angry and annoyed on. I like and have always enjoyed trallpunk and that's what you “have to”call" SIV and I hope they will not be angry because of it because that's probably the truth of today I can think o 12 songs filled with good lyrics and melodic punk ... it can´t be better actually. Even though they play this kind of music that many have done before, I think they have a little style. In a song like Kristaller, they calm down the tempo a bit grand and they are also suitable for this without tumbling on their own style. I actually think they have a little style in the trallpunk and that's a compliment. Now hope the group continues to produce discs because I want to hear more and more. 5/9-2018

SIMMA I VÄTTERN-INGET BLIR SOM MAN TROR…(MINI-CD BUZZBOX RECORDS BRCD004)

Så görs det än en gång …spelas trallpunk i snabb version. Är detta början på en ny punkvåg så här i valets tecken efter att högern vunnit valet. De tar verkligen arvet från Asta Kask och ger oss en väl värdig efterträdare till dem. Man känner hur näven knyts i fickan när man hör gruppen och man känner för att kämpa lite extra och SIV är en grupp som jag tror på för även om de är nya så har de ett moget trallpunkssound. Skumdum är en grupp jag tänker på och det är en komplimang.  5/3-07

********
SIMMA I VÄTTERN-INGET BLIR SOM MAN TROR…(MINI-CD BUZZBOX RECORDS BRCD004)
So it´s done another time….it´s played trallpunk in a fast version. Is this the start on a new punkwave after the election and after that the right wing have won the election. They really take the heritage from Asta Kask and gives us a good sound after them. I can feel how my fist is rising in my pocket and I feel to struggle against a little bit more and SIV is a group which I believe in because even if they´re new they have a mature sound in the trallpunkstyle. Skumdum is a group which I think about and that´s really good for them to hear. 5/3-07