SILLY SALLY-NO TALES TO BE TOLD(MINI-CD-RCDR1570)

*******

Gruppen kommer från Spanien och var så vänliga att skicka en Mini-CD till mig som kom ut 2017. Jag gillar deras sound även om de sjunger på engelska. Men det hörs att de bryter lite grand och det gillar jag för det ger de ett ganska eget sound. Annars skulle deras musik helt klart passa in på en etikett som Epitaph Records kan jag tänka mig. Det är en ganska melodiös typ av punkrock och det blandas in både klassisk punk men de är väl helt klart mer influerade av senare punkrock och av USHC och emo kan jag tänka än 77-punk. Gitarristen får ett ganska stort utrymme i musiken och det låter bra. Körer har också en ganska stor del i deras musik.  Jag gillar sättet de gör musik på och jag tycker nog att ni som är inne på Epitaph, Burning Heart-prylar ska kolla in Silly Sally med en gång för ni kommer inte att bli besvikna…tro mig! 20/3-201


*******

SILLY SALLY-NO TALES TO BE TOLD(MINI-CD-RCDR1570)

The group comes from Spain and were so kind to send a Mini-CD to me that came out in 2017. I like their sound even though they sing in English. But it is heard that they have a Spanish accent a little and I like it because it gives them a rather own sound. Otherwise, their music would definitely fit in with a label like Epitaph Records I can imagine. It is a pretty melodic type of punk rock and it mixes both classic punk but they are definitely more influenced by later punkrock and by USHC and emo I can think than 77-punk. The guitarist gets quite a lot of space in the music and it sounds good. Choirs also have a fairly large part in their music. I like the way they do music and I think you are into Epitaph, Burning Heart records you have to check out Silly Sally right away because you won't be disappointed ... believe me! 20/3-2019