SIDEKICKS-HAPPINESS HOURS(CD-EPITPAH 7575-2/PLAYGROUND)

 

Detta ska tydligen vara punk enligt Discogs men jag vet inte riktigt inledningsvis om jag ska hålla med dem. Visst ligger de på ett ”punkbolag” men det behöver ju inte vara så för det. Jag tycker nog inledningsvis att det är mer av lite engelsk pop på något sätt. Ni vet när den engelska popscenen var som störst men vi får se hur låtarna låter framåt. Det är väldigt poppigt egentligen men man hör någonstans att de säkert kom från punken i början. Lite stämsång här och där och det är egentligen ganska vacker musik. Tänker också lite på den svenska popvågen på 90-talet med This Perfect Day, Eggstone, Wannadies, Easy etc och det är intressant musik och efter några lyssningar blir det bara bättre och bättre tycker jag. Sidekicks kanske är en grupp att kolla in för alla som gillar indie och inte hört dem innan. 28/5-2018


*******

SIDEKICKS-HAPPINESS HOURS(CD-EPITPAH 7575-2/PLAYGROUND)

This should apparently be punk according to Discogs, but I do not really know initially if I'm going to keep up with them. Certainly they are on a "punklabel" but it does not necessarily have to be the case. Initially, I think it's more of a little English pop in any way. You know when the English pop scene was the biggest but we'll see how the songs are heading forward. It's very poppy really, but you'll hear somewhere that they probably came from the punk at the beginning. A little nice vocals here and there and it's really pretty beautiful music. Also think of the Swedish popwave in the 90's with This Perfect Day, Eggstone, Wannadies, Easy etc and it's interesting music and after some listening it just gets better and better. Sidekicks may be a group to check out for anyone who likes indie and did not hear them before. 28/5-2018