SIBERIAN MEAT GRINDER-METAL BEAR STOMP(CD-DESTINY RECORDS DESTINY 175)

Bara detta namn ämnar att bli något riktigt bra och det bådar gott…Musikaliskt är det inte riktigt som jag tänkt mig men det är säkert Grinder som lurar mig. För grind är det inte tal om även om det säkert finns lite stänk av det här och var…Men det är nog mest metalcore som är grejen och jag tänker på grupper som Suicidal Tendencies, GBH och thrashmetal när jag lyssnar till SGM och det är en trevlig upplevelse och en riktig spark i skrevet. Jag lyssnar ännu högre i bilen och det blir svårt att hålla bilen i rätt hastighet när detta sätts på måste jag säga…Men arga är gruppen i alla fall men jag tycker de förvaltar ilskan på ett ypperligt sätt och jag känner mig lugn trots att det är snabb musik och det är ett gott tecken! 27/10-2017

*******

SIBERIAN MEAT GRINDER-METAL BEAR STOMP(CD-DESTINY RECORDS DESTINY 175)

Just this name is going to be something really good and it's alright ... Musically, it's not really what I thought, but it's surely Grinder who tricks me. Because grind it's but there are probably some splashes of this here and there ... But that's probably most a metalcore thing and I think of groups like Suicidal Tendencies, GBH and Thrashmetal when I'm listening to SGM and it's a nice experience and a real kick in the stomach. I'm listening even higher in the car and it's hard to keep the car at the right speed when it's turned on, I have to say ... But angry is the group anyway, but I think they manage to control the anger in a great way and I feel calm even though it's fast music and that's a good sign! 27/10-2017

SIBERIAN MEAT GRINDER-SMG(CD-DESTINY 162)

Två Ep:s på en och samma skiva plus en bonuslåt tillsammans med Distemper.(Fire in the heart) Med det här namnet så trodde jag ju att det skulle vara grindcore men det är det ju inte riktigt utan här är det riktigt bra crustcore tycker jag. Det finns både thrash och hardcoreinfluenser såklart men jag tycker mig nog kunna sätta in de i facket för crustcore eller skitsamma vad det låter som egentligen. Det jag tycker är viktigt här är att det låter bra och det gör det verkligen. Med två sångare blir det riktigt kraftfullt och jag gillar när de växelsjunger och jag tycker verkligen att SMG är en grupp för framtiden. De låter mer än lovligt förbannade och det bådar gott för framtiden. Jag gillar förbannade band. De ger mig framtidstro. 18/5-2015

********

SIBERIAN MEAT GRINDER-SMG(CD-DESTINY 162)

Two Ep's on one disc plus a bonus track with Distemper. (Fire in the heart) with this name, I thought you it would be grindcore but it's not true, but here it is really good crustcore think I. There are both thrash and hardcore influences, of course, but I think I could probably put those in the tray crustcore or heck what it sounds like really. What I think is important here is that it sounds good and it really does. With two singers, it becomes really powerful and I like it when they singing both singers and mix their voices and I really think that SMG is a group for the future. They sound more than a little angry and it bodes well for the future. I like angry bands. They give me hope for the future. 18/5-2015