SEVEN SISTERS-THE CAULDRON AND THE CROSS(CD-DISSONANCE RECORDS)

 

Detta är deras andra album och dessa långhåriga killar är inte så gamla som de grupper de har lyssnat på. Jag trodde det skulle vara powermetal men inledningsvis i The Premonition låter det som om det kommer att bli thrashmetal. Det blir faktiskt någon slags blandning av dessa två tycker jag. Ganska bra faktiskt och det som slår mig är att sången ligger långt fram och jag gillar när de andra killarna kommer in ibland och skriker till. Men som sagt det går faktiskt ganska snabbt när de spelar sin musik och det är ganska njutbart måste jag säga. En skiva som jag kommer att sätta på mer gånger men denna gång lyssnar jag på jobbet och kan inte ha så högt men nästa gång blir det i en riktig stereo och då jävlar…Blood and Fire är en favoritlåt från skivan som jag tycker har tagit mycket bra från andra gamla hårdrockslåtar utan att låta snodd om man säger så. 23/3-2018


*******

SEVEN SISTERS-THE CAULDRON AND THE CROSS(CD-DISSONANCE RECORDS)

This is their second album and these long-haired guys are not as old as the groups they have listened to. I thought it would be powermetal but initially in The Premonition, it sounds like it's going to be thrash metal. In fact, some sort of mixture of these two I think. Pretty good indeed and what strikes me is that the vocals is far ahead and I like when the other guys come in sometimes and scream in a type of choir. But as I said, it's actually quite fast when they play their music and it's quite enjoyable I have to say. A disc that I will put on more times but this time I listen at work and can not be so loud but next time it will be in a real stereo and then damn it... Blood and Fire is a favorite song from the disc that I think has taken a lot good from other old hard rock songs without sounding like them if you say so. 23/3-2018