SERTAO SANGRENTO-VIDAS SECAS(CD- MICROFONIA)

 

Detta ska tydligen vara en horrorpunkskiva…Detta på portugisiska och det är ju kul och jag förstår deras snack om horrorpunk för körerna är lite av det stuket. Annars är det väl mer en oi/punkliknande musik som de gör. Men det är bra….riktigt bra tycker jag och jag gillar alltid när grupper sjunger på sitt hemspråk och här får vi tio låtar på hemspråket och det är verkligen bra låtar allihop. Jag sjunger med som bara den men fattar inte vad jag sjunger men det är svängig musik så skitsamma. Deras melodier är riktigt bra trots det hårda soundet och ganska hårda tempot och det känns som om de verkligen lyckats att få till sin musik. Ju mer skivan går så förstår jag mer och mer det här om horrorpunk för visst låter det ibland som ett hårdare Misfits fast på portugisiska och det är kul! 31/5-2018


********

SERTAO SANGRENTO-VIDAS SECAS(CD- MICROFONIA)

This is supposed to be a horrorpunk disc ... This in Portuguese and it's fun and I understand their talk about horrorpunk for the choirs is a bit of that piece. Otherwise, it's more of an oi / punk like music they do. But it's good ... .really good I think and I like and I always like when groups sing in their homelanguage and here we get ten songs in the home language and I sing along as but I do not understand what I sing  about but it's swinging music so crazy. Their melodies are really good despite the loud sound and the rather hard pace and it feels like they really managed to get to their music right. The more the record goes, I understand more and more about the thing horrorpunk for sure, sometimes it sounds like a harder Misfits but in Portuguese and it's fun! 31/5-2018