SENAP-DEN MÖRKASTE FRAMTID ÄR HÄR(LP)

Nuets fångar är en nutidsskildring om våra problem att bli sedda på alla sociala medier och En gång är en gång för mycket handlar om mannens maktdemonstration mot kvinnan via en våldtäkt. Riktigt bra texter som fångar mitt intresse och Senap har vilat sig i form. Jag tycker nog att Senap borde ha mer fans än de har och att denna skiva bara kommer ut i 100 ex kan inte vara svårsålt. För deras musik är i samma anda som LK14, Asta och alla de banden men Senap har ändå ett lite eget sound tycker jag.  Jag skulle nog vilja säga att skivan är en av 2019 års bästa släpp och texterna berör mig väldigt mycket även om det kanske inte är några nya ämnen men dessa ämnen är alltid viktiga att sjunga om. Bara sju låtar tyvärr och om ni inte får tag på LP:n så finns den som tur är på Spotify från och med igår. 22/12-2019

*******

SENAP-DEN MÖRKASTE FRAMTID ÄR HÄR(LP)

Nuets fångar are a contemporary portrayal of our problems being seen on all social media and En gång är en gång för mycket about the man's power demonstration against the woman through a rape. Really good lyrics that catch my interest and Senap has rested in shape. I think Senap should have more fans than they have and that this album only comes out in 100 copies cannot be difficult to sell. Because their music is in the same spirit as LK14, Asta and all those bands but Senap still has a little sound of their own. I would like to say that the record is one of the best releases of 2019 and the lyrics touch me a lot, although there may not be any new topics but these topics are always important to sing about. Only seven songs unfortunately and if you can't get hold of the LP, then luckily there is on Spotify since yesterday. 22/12-2019

SENAP-SOM SYNDERNA ÄR SJU(CD)

De sju dödsynderna på trallpunksvis och det är kanske inte första gången dessa sju har visats upp eller sjungits om men jag vet inte om ett trallpunkband har gjort det förut. Låter egentligen ganska mycket tidiga Asta Kask över Senap och det skall de ha all heder över för de har ändå fått till ett väldigt eget sound på samma gång som referenserna verkligen hörs. Kul att de är tillbaka och ni som saknar ett band som Dia Psalma kanske borde kolla in Senap för det finns en hel del av deras toner i Senaps musik också. Bra texter hör ju till och det har Senap självklart., Välkomna tillbaka och stanna hos oss nu. 2/8-2014

*******

SENAP-SOM SYNDERNA ÄR SJU(CD)

The seven death sin in a melodic punkway and it is perhaps not the first time these seven have been presented or sung about but I do not know if a melodic punk bands have done it before. Sounds really quite very early Asta Kask over Senap and it shall be praised over the've still got a very unique sound at the same time as the references really heard. Glad they are back and you are lacking a band Dia Psalma should probably check out Senap because there is a lot of their notes in Senap's music too. Good lyrics belong to and of course it has mustard obvious., Welcome back and stay with us now. 2 / 8-2014

SENAP-X(MINI-CD HANGED HORSE RECORDS HHR 001 SENAP 006)

Varför bara fyra låtar? Precis när man börjat få upp diggandet så är skivan slut. För när ett punkband sjunger på svenska blir mina ben darriga, min näve den knyts och jag känner kämpaglöden komma från tårna och uppåt.  Musikaliskt ligger de väl inte så långt ifrån Charta, Asta osv men textmässigt försöker de komma lite längre än de vanliga texterna och dessa Ljungbypunks fortsätter att ha kul. De skall fortsätta tio år till sjunger de och det känns hoppfullt.Men nästa gång vill jag ha en fullängdare. 18/11-04

*******

SENAP-X(MINI-CD HANGED HORSE RECORDS HHR 001 SENAP 006)

Why only four songs? Precisely when you have started to pogo so is the record at it´s end. Because when a punkband sings in Swedish my legs trembling, I make a fist and I feel the force to struggle comes from my feets and up. Musically they´re not so far from Charta, Asta and so on but lyrically they try to come a little bit longer than the ususal lyrics and these Ljungbypunx continue to have fun. They will go on for ten more years they sing and that feels hopeful. But the next time I want a fullengthrecord. 18/11-04

SENAP-INGA GRÄNSER(CD)

Det här är ju underbart att det finns ett band som låter såhär i Sverige idag 2003. Man tänker på grupper som 6-10 Redlös, KSMB och liknande band och detta är ju absolut inget trendigt precis men ändå spelar Senap denna typ av musik. Sista låten Kalla Minnen har en betänksam text liksom många andra men den har också belönats med epitetet världens längs punklåt. Den är 11.44 men den har mycket känsla. Känsla är vad som kännetecknar bandet tycker jag på hela skivan och de 12 låtarna utstrålar ärlighet. Tänk om det fanns mer band av den här kalibern i Sverige idag och Sverige hade varit ett mycket trevliga land att leva i. 28/2-03

*******

SENAP-INGA GRÄNSER(CD)

This is wonderful to hear that a band sound like this in Sweden today. I think of groups like 6-10 redlös, KSMB and similar bands and that´s nothing trendy precisely but then plays Senap this type of music. The last song Kalla Minnen have a thoughtful lyrics and so does the other songs to but it have also get the name of being the worlds longest punksong. It´s 11.44 but it has very much feelings in it. Feelings is what is the word for the band on the whole record and the 12 songs feels like a honest thing and the whole record feels honest. I would like to have more bands like Senap in Sweden today and this land have been more nice to live in. 28/2-03

SENAP-ÅTERKOMSTEN(CD)

Senap är tillbaka och det vill de väl markera med sin titel på skivan. Det är underbart att höra deras svensksjungna musik för det finns inte mycket av den varan nuförtiden. Tänkvärda texter och mina tankar dras osökt till Cosa Nostra men det är inte för att vara taskig jag säger det men det är alltid lätt att dra till med något som är likt. Jag gillar deras melodier och farmförallt deras texter som berör och jag kan tänka mig att de väcker uppståndelse i ett litet samhälle som Ljungby( 11/7-00

*******

SENAP-ÅTERKOMSTEN(CD)

Senap is back and that they want to show with their title on the record.  It´s wonderful to hear their swedishsinging music agaian because it´s not so much of that type of music nowadays. Lyrics which are worth thinking of and my thoughts is unsought going to Cosa Nostra. But it´s not because I want to be bad to them ,it´s more because it´s more easy to say what they´re like. I like their melodies and their lyrics which touch and I can think that this people call up resurrection in a little village like Ljungby 11/7-00