SCENIC BELLY-DÅ SOM NU(10-AMTY RECORDS AMTY 081)

Precis som Headons kommer de från Halmstad och precis som Headons har de börjar sjunga på svenska istället för engelska. Det gillar jag och det här är bra grejor. Kul med bilder från förr i samma bild som hur de ser ut nu tycker jag. Jag tycker musik från Sverige blir så mycket bättre när man sjunger svenska och det gäller många länder tycker jag….mer trovärdigt på något sätt. De inleder med titellåten och det är en låt som gör mig glad om att leva livet Då som nu och det finns en liten Ebba-feeling där i bakgrunden. Alla låtar har teman och man får ett snyggt låthäfte med skivan och bara det är värt att köpa skivan för. 8 låtar som verkligen berör och även om inte Scenic Belly har någon ny musikstil att komma med så är deras punk riktigt riktigt bra! Gillar ni grupper som Ebba, Troublemakers, Mimikry etc så är Scenic en ny grupp att kolla upp om ni inte redan hört dem. Det låter ibland som om det är en Göteborgsgrupp och det är en komplimang tycker i alla fall jag som kommer från de trakterna.  Jag hoppas verkligen de fortsätter på den inslagna banan med svensksjungen punk för det passar de så mycket bättre… 21/8-2020

********

SCENIC BELLY-DÅ SOM NU(10-AMTY RECORDS AMTY 081)

Like Headons, they come from Halmstad and just like Headons, they have started singing in Swedish instead of English. I like that and this is good stuff. Fun with pictures from the past in the same picture as what they look like now, I think. I think music from Sweden gets so much better when you sing Swedish and that applies to many countries, I think… .more credible in some way. They start with the title song and it is a song that makes me happy to live the life Then as now and there is a little Ebba feeling there in the background. All songs have themes and you get a nice songbook with the album and only it is worth buying the album for. 8 songs that really touch and even if Scenic Belly does not have a new style of music to come up with, their punk is really really good! If you like groups like Ebba, Troublemakers, Mimikry etc, Scenic is a new group to check out if you have not already heard them. It sometimes sounds as if it is a Gothenburg group and it is a compliment, at least I think, who comes from those areas. I really hope they continue on the style with Swedish-sung punk because it suits them so much better… 21/8-2020

SCENIC BELLY-TRYING HARD TO BE A MAN(SINGEL-AMTY RECORDS )

I Good days tycker jag nästan att Scenic Belly låter som en blandning av Clash, Rancid och Sator och det är ju alla grupper som jag gillar mycket så det är inte så svårt att gilla denna grupp från Halmstad också. Det är snabba och snärtiga låtar som får mig att vilja hoppa omkring, sjunga med trots att jag aldrig hört de förr och behåller de denna energi på scen så tror jag helt klart att en konsert med den här gruppen kan vara en riktigt svettig anrättning. Jag vill ha mer än de här fyra låtarna men får väl nöja mig med att sätta på vinylen igen för det känns som om de här killarna har växt upp med samma musik som mig och då förstår ni att jag gillar det! 7/4-2016

********

SCENIC BELLY-TRYING HARD TO BE A MAN(SINGEL-AMTY RECORDS

In Good Days I think  almost Scenic Belly sounds like a mixture of The Clash, Rancid and Sator and that's all  groups that I like a lot so it's not so hard to like this group from Halmstad also. It is fast and catchy songs that make me want to jump around, sing along even though I never heard the songs before, and if they retain this energy on stage, I think clearly that a concert of this group can be a really sweaty thing. I want more than these four songs, but may well be content with putting on the vinyl again it feels as if these guys have grown up with the same music as me, and then you will understand that I like it! 7/4-2016

SCENIC BELLY-NO LUCK(LP)

Jag tror bandet kommer från Halmstad och de har hållit på i 20 år men jag har aldrig hört dem innan. De ser i och för sig ut att ha varit med ett tag och deras punkiga musik har mer att göra med tidig 77-punk och Oi än vad den har med senare typer av punk. Det är ganska trevligt sound tycker jag och gruppen lyckas faktiskt fånga mitt intresse i alla sex låtarna och jag tänker både på gamla Puremania och grupper som Vibrators och de tidiga punkgrupperna och baksidan på skivan är en hyllning till punken hela den och man blir så glad. Så de här gubbarna visar verkligen kärlek till punken och de gamla grupperna och jag är helt säker på att ni som gillar typ svenska Topper skulle älska denna grupp också för här är det samma influenser tycker jag och min favoritlåt på skivan är helt klart One Down där man hör en massa kända saker från punken. Kolla in med en gång! 28/2-2015

********

SCENIC BELLY-NO LUCK(LP)

I think the band from Halmstad and they have been doing for 20 years but I've never heard them before. They see in themselves to have been around for a while and their punk music has more to do with early 77-punk and Oi than it has with the latter types of punk. It's pretty nice sound, I think, and the group manages to actually catch my interest in all six songs and I think both old Pure Mania and groups like Vibrators and early punk groups and the back of the disc is a tribute to punk whole and you will be so glad. So these guys really shows the love of punk and old groups and I am absolutely sure that you, like type Swedish Topper would love this group also here is the same influences, I think, and my favorite song on the album is clearly One Down there you hear a lot of things known from the punk. Check out all at once! 28/2-2015