SAMUELSSON, GÖRAN-TUPILAK(CD-FERGUS RECORDS FRCD011)

 

Jag har en skiva innan med Göran och blev glatt överraskad när han skickade sin nya skiva för recension. Här har han hjälp av Bengan Blomgen, Nikke Ström och Magnus Stinnerborn för att nämna några som spelar. Det är en lugn skiva men jag gillar ju Afzelius, Wiehe, Tomas Andersson-Wiij etc etc och det är ju inte så långt ifrån vad de gör men kanske mer är det en Dylan på svenska. Musik som verkligen berör mig och texter om Trump(Låtsasvärld) och en hyllning till hans vän Ola Magnell(Spindeltråd). Jag gillar Görans lite hesa röst och det får mig att tänka på en annan död före detta musik: Totta Näslund. Trots alla namn jag nämnt så är Göran Samuelsson ändå Göran Samuelsson på något sätt. Det är texter som får oss att tänka och drömma oss bort ibland och musikaliskt är det lugnt men jag gillar det. Har ni inte hört honom förut så tycker jag helt klart ni ska ge honom chansen! 23/6-2020


*******

SAMUELSSON, GÖRAN-TUPILAK(CD-FERGUS RECORDS FRCD011)

I have a record before with Göran and was pleasantly surprised when he sent his new record for review. Here he has the help of Bengan Blomgen, Nikke Ström and Magnus Stinnerborn to name a few who play. It is a quiet record but I like Afzelius, Wiehe, Tomas Andersson-Wiij etc etc and it is not that far from what they do but maybe more it is a Dylan in Swedish. Music that really touches me and lyrics about Trump (Låtsasvärld) and a tribute to his friend Ola Magnell (Spindeltråd). I like Göran's slightly hoarse voice and it makes me think of another dead musican: Totta Näslund. Despite all the names I mentioned, Göran Samuelsson is nonetheless Göran Samuelsson in some way. There are lyrics that make us think and dream away sometimes and musically it is quiet but I like it.If you haven't heard him before, I definitely think you should give him the chance! 23/6-2020