SALEM-ATTRITION(CD-DISSONANCE RECORDS)

 

Den här skivan släpps den 23 februari 2018 och jag trodde att med det namnet att de skulle vara tuffare än vad de var. Jag hade trott och hoppats på att det skulle vara deathmetal eller i alla fall thrash. Men det är nog en mer typ av powermetalliknande musik men det är helt OK måste jag säga och årets första recension kanske kunde varit något bättre men som sagt Salem spelar en typ av metal som ändå är melodiös och en sångare som kan sjunga. Musikaliskt kanske man kan härröra både till Iron Maiden och gammal 70-talsmetal fast med ett mer modernt sound. Så varför inte säger jag och att jag skulle uppskatta denna typ av metal igen trodde jag inte för några år sedan men Salem är en grupp jag faktiskt gillar.4/1-2018


******

SALEM-ATTRITION(CD-DISSONANCE RECORDS)

This disc is released on February 23, 2018 and I thought that with the name they would be tougher than they were. I had believed and hoped it would be death metal or at least thrash. But it's probably a more kind of powermetal-like music, but it's all right, I have to say and this year's first review might have been a bit better, but as said, Salem plays a kind of metal that is still melodious and a singer who can sing. Musically, perhaps, Iron Maiden and old 70s metal can be found with a more modern sound. So why do not I say that I would appreciate this kind of metal again I did not believe a few years ago but Salem is a group I actually like..4/1-2018