RÖVSVETT-BLY, SKROT & HAGEL(SINGEL-PHOBIA RECORDS PR 157)

 

Denna singel kom ut 2018 men den fick jag nu av Löken som spelar bas i gruppen. Rövsvett har alltid heft ett eget sound och det är inget undantag här. Mycket tror jag beror på Jerkers röst. Här bjuds vi på fyra låtar och den första låten Det fria Folket handlar om en värld utan makthavare….skulle vara skönt. Hata mig har en MeToo text om man säger så för här tar Rövsvett på sig ansvaret för andra män som beter sig som svin. Din oskyldiga min tror jag handlar om egoistiskt tänkande och sista låten Tomma Tunnor handlar om fega svikare. Allt detta ackompanjerat av tuff hardcoremusik på typiskt Rövsvett-manér och det är svårt att beskriva gruppen om man aldrig hört dem och det tycker jag absolut ni ska ta chansen att göra för Rövsvett är ett av Sveriges äldsta och bästa hardcoreband.14/4-2021


********

RÖVSVETT-BLY, SKROT & HAGEL(SINGEL-PHOBIA RECORDS PR 157)


This single came out in 2018 but I now got it from Löken who plays bass in the group. Rövsvett has always had its own sound and this is no exception here. I think a lot depends on Jerker's voice. Here we are offered four songs and the first song Det fria Folket is about a world without those in power…. Would be nice. Hata mig has a MeToo text if you say so because here Rövsvett takes responsibility for other men who behave like pigs. Din oskyldiga Min I think is about selfish thinking and the last song Tomma tunnor is about cowardly traitors. All this accompanied by tough hardcore music in a typical Rövsvett manner and it is difficult to describe the group if you have never heard them and I think you should definitely take the chance to do because Rövsvett is one of Sweden's oldest and best hardcore bands. 14/4-2021
RÖVSVETT/POISON IDEA(SINGEL JUST 4 FUNFUN 29)

Rövsvett och Poison Idea är två gamla grupper som aldrig har get vika för att spela lite snällare musik. Det uppskattar jag. Jag uppskattar också den genomskinliga blåa vinylen.  Poison Idea inleder skivan med sina två låtar och inledande Something better är en ganska långsam men riktigt tung sak i samma anda som när Black Flag spelade in My war till exempel. Cool! Andra låten You´re gonna miss me och det är ju 13th floor elevators gamla slagdänga som är inspelad live 2014. De gör den bra och skulle vilja haft den i en studioinspelning också. Rövsvett har tre låtar och de förnekar sig aldrig och de har sitt sound som de egentligen är ganska ensamma om och ni som har hört dem förr och gillar dem blir inte besvikna denna gång heller..27/1-2016
 

********
RÖVSVETT/POISON IDEA(SINGEL JUST 4 FUNFUN 29)

Rövsvett and Poison Idea's two old groups that never has given way to play a little kinder music. I appreciate that. I also appreciate the clear blue vinyl. Poison Idea opens the disc with their two songs and initial it is Something better is quite slow but really heavy thing in the same spirit as when Black Flag recorded My war for example. Cool! The other song You're gonna miss me and that's the 13th Floor Elevators old popular tune recorded live in 2014. They do it well and I would like to have it in a studio recording as well. Rövsvett has three songs and they deny themselves never and have their sound as they really are quite alone with and you who have heard them before, and like them will not be disappointed this time either..27/1-2016 
RÖVSVETT-RYSSEN KOMMER(SINGEL JUST 4 FUNFUN 31)

Ryssen kommer är en snygg grön vinylskiva som snurrar runt på min vinylspelare och jag blir riktigt lycklig. Titellåten med stråk från ryska nationalsången inlindad i musiken som som vanligt låter mycket och det låter mycket Rövsvett. Ni vet det där egna soundet de har och med det där typiska soundet menar jag att när Jerker sjunger på sitt speciella sätt då lyssnar man. Det är snabba hardcorelåtar som vanligt som kompar Jerkers sång och jag tror att och vet att alla som gillar Rövsvett kommer att avguda denna singel också så det är bara att investera i den med en gång för de fem låtarna är alla små trevliga hits. Tänkvärda texter som vanligt och ni som avfärdat de som ett plojband bara för namnet måste tänka om! 27/1-2016 

********
RÖVSVETT-RYSSEN KOMMER(SINGEL JUST 4 FUNFUN 31)

Ryssen kommer comes as a nice green vinyl disc that spins around on my record player and I am really happy. The title track with sounds from the Russian national anthem wrapped in music as as usual sounds great and it sounds very much Rövsvett. You know it is their very own sound they have, and with that typical sound I mean that when Jerker sings in his special way, then you listen to it. It's fast hardcore songs as usual that punctuate Jerker 'song and I believe and know that everyone who likes Rövsvett will adore this single well so it is only to invest in it immediately because the five songs are all small nice hits. Thoughtful lyrics as usual and you who dismissed the band as a ploy just because of the name must think again! 27/1-2016
RÖVSVETT-THITMA KARIN(CD-SIX WEEKS SW 82)

På denna skivan har de till och med fått med en tjej på kör, det är Hanna L som körar på någon låt. Annars är det samma tempo som vanligt. Låtarna från spliten med Fett finns med här och där fanns en suverän cover på Ensam i natt. Annars tycker jag nästan att Rövsvett bara blir hårdare och hårdare för varje skiva faktiskt. Den som gillar Rövsvett blir absolut inte missnöjd med denna skiva som jag nästan rankar som deras bäst och här har de nästan fått in en Dischargeliknande gitarr i några av låtarna, lyssna bara på Mina vänner så förstår ni. 2/12-04

********
RÖVSVETT-THITMA KARIN(CD-SIX WEEKS SW 82)

On this record they have a girl on backgroundvocals , that is Hanna L which is doing the chorussinging on some song. Otherwise it´s the same tempo as ever. The songs from the split with Fett is here and here is a really good cover of Ensam i natt. Otherwise I think almost that Rövsvett have been harder and harder for every record. The one who likes Rövsvett before will not be disappointed with this record which I rank as one of the best ones they have done and they have almost get in Dischargesimilar guitars in their songs, only listen to Mina Vänner so can you understand. 2/12-04
RÖVSVETT-KICK ASS!!(CD-SIX WEEKSSW 54)

Denna skiva kom ut 2001 och Rövsvett fortsätter oförtrutet att ge oss punkrock i snabbt tempo. Deras texter är inte långa men de träffar ofta rätt och som de sjunger ” Det är brutalt, det är hårt, skoningslöst till max och det är vårt” passar bra in som beskrivning till deras musik. Det som gör Rövsvett väldigt egna är deras sångare som har en röst som inte går att beskrivas och helt klart är i alla fall att Rövsvett är ett av mina favoritband i Sverige. Kanske inga hitlåtar precis och refränger man kan sjunga med i men känsla för punk/hardcore har de i alla fall och ilska så det räcker till fler band. Deras version av Too Drunk too fuck känns egen. ) 2/12-04

********
RÖVSVETT-KICK ASS!!(CD-SIX WEEKSSW 54)

This record came out 2001 and Rövsvett continue to give us punkrock in fast tempo. Their lyrics ain´t so long but they´re often hit right and as they sings “ It´s brutal, it´s hard, merciless to max and it´s ours” , it suits in as a description to their music. The thing which is doing Rövsvett to very own is that their singer have a voice which not going to describe but really clear is anyway that Rövsvett is one of my Swedish favouritebands. Maybe no hitsongs and refrains that you can singalong in but enough feelings for punk/hardcore have they anyway and anger which is enough to many bands. Their cover of Too Drunk too fuck feels really own. 2/12-04
RÖVSVETT-RÖVSVETT I NACKEN(SINGEL- PAS83 01100)

Rövsvett i nacken kan ju inte vara kul. Men en ny skiva med Rövsvett i endast 500 ex är kul. Och vilken skiva sedan för titellåten låter lite som Discharge och är en av de bättre låtarna de gjort. 2 covers ,en av Negative Approach och en av Kafka Process förgyller denna skiva också. Även låten Himlen måste vara en av de bästa de gjort. En hejdundrande sak med en text som utstrålar både allvar och humor. Pang på rödbetan punk när den är som bäst 7/1-01

********
RÖVSVETT-RÖVSVETT I NACKEN(SINGEL- PAS83 01100)

Asssweat in the neck can´t be fun to have. But a new record with Rövsvett in 500 copies is very fun. And what a record then. The titletrack sounds much like Discharge but in swedish and it´s one of the best songs they have done. 2 covers, one by Negative Approach and one of Kafka Process does come on this record too. And the song HImlen must also be one of the best songs they have done. A real good punkrockrecord this, one of the best 7/1-01