ROOSTER BURNS & THE STETSON REVOLTING-TALES FROM THE PONY PARK TOLD BY..(CD-MAD BUTCHER RECORDS MBR 167)

 

De blandar friskt mellan egna låtar och covers och bland covers kan vi ju nämna Born To be Wild, Born To Be alive och Rawhide. Det är någon slags psychobilly kanske men det är för att göra det väl lätt för sig utan det finns ju en hel del country och folkmusik i deras musik också. Jag gillar det riktigt mycket och ibland tänker jag på Johnny Cash  när Rooster Burns tar ton och det är väl en komplimang kan jag tro. Så de 16 låtarna är en riktigt trevlig bekantskap tycker jag och jag gillar att lyssna på sådan här musik som omväxling till allt det hårda jag brukar lyssna på. Men även om det är denna typ av country/folk/rockabilly så tror jag nog att det är punkintresserade som är de som kommer att gilla det mest! 20/9-2018


*******

ROOSTER BURNS & THE STETSON REVOLTING-TALES FROM THE PONY PARK TOLD BY..(CD-MAD BUTCHER RECORDS MBR 167)

They mix freshly between own songs and covers and among covers we can mention Born To Be Wild, Born To Be Alive and Rawhide. It's some kind of psychobilly maybe but it's to make it easy for yourself, but there's a lot of country and folk music in their music as well. I really like it and sometimes I think of Johnny Cash when Rooster Burns takes his vocals up and that's a compliment I can believe. So the 16 songs are a really nice acquaintance I think and I like to listen to such music as a change to all the hard I usually listen to. But even if it's this kind of country / folk / rockabilly, I think it's punk-interested who are the ones who will like it the most! 20/9-2018