RÖD REVOLVER-SEX FOT UNDER(MINI-CD)

 

Den här gruppen är arg på många saker och det är synd att de inte får mer utrymme att vara förbannad på andra saker också eftersom det bara är 5 låtar. Jojo Wadensten sjunger här liksom hon gör i Belta 53. Vi har stängt är en bra betraktelse över alla som förfasar sig över invandrare som kommer hit och bandet låter primitivt och rått och det gillar jag. Just den låten är lite udda punk på något sätt och trummorna låter mycket långt fram och det låter lite replokal på ett positivt sätt. Sången ligger långt fram och det har de verkligen gjort rätt i och Basebollträ & bajonett är en snabb och ilsken låt där Jojo sjunger riktigt bra. Detta är punk om något....fräckt! Alla har råd är 13 sekunder. Hatlåten mot polisen är en lite lugnare sak som jag gillar och det är lätt att sjunga med. Sista låten ut är Fin kostym i Vellinge och deras fascistiska sätt att se på tiggare och liknande saker. Tänker på gamla punkband som Pizzoar , Massmedia och den typen av band tillsammans med Raped Teenagers och den typen av band. Köp!!! 28/2-2020


********

RÖD REVOLVER-SEX FOT UNDER(MINI-CD)

This group is angry about many things and it's a shame they don't have more room to be angry about other things too since there are only 5 songs. Jojo Wadensten sings here as she does in Belta 53. Vi har stängt is a good consideration for everyone who is angry at immigrants who come here and the band sounds primitive and raw and I like that. Just that song is a little odd punk in some way and the drums sound very far ahead and it sounds a little rehearsalroom in a positive way. The song is far ahead and they have really done it right and Basebollträ & bajonett is a fast and angry song where Jojo sings really well. This is punk if anything .... cool! Alla har råd is 13 seconds. The hate song to the police is a little calmer thing that I like and it's easy to sing along in that song. The final song is Fin kostym i Vellinge and their fascist way of looking at beggars and similar things. Think of old punk bands like Pizzoar, Massmedia and that type of band together with Raped Teenagers and that type of band. Buy!!! 28/2-2020