ROADBLOCKS-TROUBLED TIMES(CD-MAD BUTCHER MBR 179)

 

Jag tror att gruppen är tysk men att de sjunger på engelska och det är ju synd tycker jag som ni vet älskar tysksjungen punkrock. Men jag älskar verkligen grupper som sjunger om sin kärlek till punkrock och det är många gånger kanske nostaliska texter men jag förstår och kommer ihåg känslan när man var en ung punkare och det fanns ingen morgondag. Det vet man ju att det finns idag även om man kallar sig punkare vid 57 års ålder. Lyssna på låtarna Invincible och Simple Melodies så förstår ni vad jag mnera. Roadblocks har låtar som fastnar med en gång och visst påminner de andra band och bland influenserna finns Rancid, ett tuffare Floggin Molly etc etc men det är skitsamma för de har fått ihop det till en enhet av sällan skådat slag och jag gillar verkligen denna skiva. Troubled Times blir för mig untroubled times för mig när jag lyssnar på den. Finns bara glädje och party när jag lyssnar på Roadblocks. Så varför inte ge gruppen en chans för de andas punk i det mesta de gör…2/9-2020


********

ROADBLOCKS-TROUBLED TIMES(CD-MAD BUTCHER MBR 179)

I think the group is German but that they sing in English and it's a shame I think as you know love German sung punk rock. But I really love groups that sing about their love of punk rock and many times it may be nostalgic lyrics but I understand and remember the feeling when you were a young punk and there was no tomorrow. You know that it exists today even if you call yourself a punk at the age of 57. Listen to the songs Invincible and Simple Melodies and you will understand what I mean. Roadblocks have songs that get stuck right away and certainly reminds me of the other bands and among the influences are Rancid, a tougher Floggin Molly etc etc but it's not important because they have put it together into a unit of a rarely seen kind and I really love this record. Troubled Times becomes for me untroubled times for me when I listen to it. There is only joy and party when I listen to Roadblocks. So why not give the group a chance for the breath of punk is in the most of the time they do their thing… 2/9-2020