RIBOT, MARC-SONGS OF RESISTANCE 1942-2018(CD-ANTI RECORDS 7604-2/PLAYGROUND)

 

En skiva som Marc tillägnar fascister runtom i världen och då menar jag inte att de hyllas precis. Trump får sig några känor eller vad sägs om följande rader ”No Donald Trump, No fascist USA, no pasaran now how no way” eller som i Srinivas där de sjunger ”A madman pulled the trigger, Donald Trumpt loaded the gun. En hel del originallåtar här men också sånghjälp av Tom Waits, Steve Earle bland andra och låtar om John Brown, Roasa Parks etc. Musikaliskt då, texterna är bättre än det jazziga inledningsvis i We are soldiers in the army för det är inget jag uppskattar. Bella Ciao är en av de låtar jag uppskattar bäst för Tom Waits medverkar och det blir en typisk Waits-låt. Srinivas där Steve Earle medverkar blir en countrydänga och en riktigt bra sådan! Det blir nästan lite salsa i Rata de dos patas…nja…Jag gillar när Meshell Ndegeocello sjunger med sin ljuva stämma i The militant ecologist som är en lugn och snygg låt. Första låten Marc sjunger själv är The Big Fool som är en Nick Cave-liknande låt och jag förstör inte varför han inte gör mer av låtarna på skivan. Riktigt bra om inte bäst till och med.  Så efter allt detta jag skrivit förstår ni att det är en ganska brokig skiva musikaliskt men textmässigt är den superb.   29/1-2019


******

RIBOT, MARC-SONGS OF RESISTANCE 1942-2018(CD-ANTI RECORDS 7604-2/PLAYGROUND)

A record that Marc tributes to fascists around the world and then I do not mean that they are honored. Trump gets somethings against him or how about the following lines "No Donald Trump, No Fascist USA, no pasaran now how no way" or as in Srinivas where they sings "A madman pulled the trigger, Donald Trumped loaded the gun. A lot of original songs here but also vocal help by Tom Waits, Steve Earle among others and songs about John Brown, Roasa Parks etc. Musically then, the lyrics are better than the jazzy initially in We are soldiers in the army because it is nothing I appreciate. Bella Ciao is one of the songs I appreciate best for Tom Waits participating and it becomes a typical Waits song. Srinivas where Steve Earle participates becomes a country song and a really good one! There is almost a little salsa in Rata de dos patas… well… I like when Meshell Ndegeocello sings with sweet voice in The militant ecologist who is a quiet and stylish song. The first song Marc sings himself is The Big Fool, which is a Nick Cave-like song and I don't understand why he doesn't do more of the songs on the record. Really good if not the best even. So after all this I have written you understand that it is a fairly varied disc musical but lyrically it is superb. 29/1-2019