RETARDED RATS-I HATE CHOCOLATE(FLEXISINGEL-KILLJOY RECORDS KILL 024)

 

Det är inte ofta man ser eller får en flexisingel och det kanske inte är basta kvalitéen på dessa men lite kul är de. Vit flexifärg på skivan och det är två låtar på skivan och jag gillar de båda men jag gillar bäst titellåten I hate Chocolate för det är en stökig typ av psychobolly med kvinnlig sång och det är svårt att beskriva den riktigt utan ni måste höra den…helt klart. För det är ett driv i den som är svårbeskrivbart måste jag säga. Mycket ljud är det på låten i alla fall och 60-talsfeelingen man får i den är cool. Survival som är den andra låten så kommer sångerskan ännu mer till sin rätt och ett av de bättre psycohbillybanden har gjort en riktigt bra skiva. Vill bara höra mer! 3/10-2017


*******

RETARDED RATS-I HATE CHOCOLATE(FLEXISINGEL-KILLJOY RECORDS KILL 024)

It's not often you see or get a flexisingel and it may not be the best quality on these but some fun are they anyway. White flexicolor on the disc and there are two songs on the record and I like the two but I like the best the title song In hate Chocolate and it's a messy type of psychobolly with female song and it's hard to describe it right without you having to hear it ... completely clear. Because it is a drive in the one that is difficult to describe, I have to say. A lot of noise have the song in any case, and the 60's feeling it's cool. Survival, which is the second song, makes the female singer ieven better and one of the better psycohbillybands has made a really good record. Just want to hear more! 3/10-2017

RETARDED RATS-SCREAMS FR.O.M. THE 10TH PLANET(LP-KILLJOY KILL 017)

En psychobillygrupp med tjej på sång är ju ändå ganska ovanligt och gör faktiskt att musiken låter lite annorlunda från andra band i genren även om musiken är ganska traditionell. Retarded Rats har ett bra tempo i sina låtar i alla fall och det ska de ha all cred för men psychobillymusik kommer aldrig att bli min favoritmusikstil ändå om man säger så. De har ett ljud som är ganska tunt på något sätt och det andas 60-tals deckarsoundtrack också i deras stil. Det är ganska fräckt i alla fall och det och den kvinnliga sångerskan gör att skivan lyfter lite grand för mig i alla fall! 6/8-2016

******
RETARDED RATS-SCREAMS FR.O.M. THE 10TH PLANET(LP-KILLJOY KILL 017)

A psychobilly group with a girl on vocals're still pretty rare and actually makes the music sounds a bit different from other bands in the genre, even if the music is quite traditional. Retarded Rats have a good pace in their songs anyway and that they should have all the credit for but psychobilly music will never be my favorite style of music anyway, so to speak. They have a sound that is quite thin in some way and it breathes 60s detective soundtrack also in their style. It's pretty nifty anyway and it and the female singer makes the disc lift a little bit for me anyway! 6/8-2016