RENO DIVORCE-FAIRWEATHER FRIENDS(MINI-CD WOLVERINE RECORDS WRR 230)

Jag intervjuade Reno Divorce för några år sedan och jag vet att jag älskade deras punkrock då och jag gör det fortfarande känner jag när denna skivan kommer på. Det är inte så att det är någon helgalen punkrock utan det är samma punkrock som grupper som Social Distortion, All och den typen av grupper pysslar med. Alltså lite rock n roll punk och det är mycket melodier och man sjunger med som bara den. Musik som skulle göra i alla fall mig svettig om jag var på konsert. Hade inte stått och stampat med foten utan jag hade varit längst fram och hoppat!  Så gillar ni punk med mer melodier an tuffhet så tror jag Reno Divorce är bandet för er! 28/9-2018

********

RENO DIVORCE-FAIRWEATHER FRIENDS(MINI-CD WOLVERINE RECORDS WRR 230)

I interviewed Reno Divorce a few years ago and I know I loved their punk rock then and I still do it when I get this disc. It's not that there's any mad punk rock, but it's the same punk rock as groups like Social Distortion, All, and that kind of group are doing. So some rock n roll punk and there are lots of melodies and you sing along as much that you can. Music that would make me sweat at all if I was at a concert with the group. Had not stood and stomped with my foot, but I had been at the front and jumped around! So do you like punk with more melodies than toughness, I think Reno Divorce is the band for you! 28/9-2018

RENO DIVORCE-LOVER´S LEAP(CD-RUSTY KNUCKLES MUSIC RKM 017)

Som en blandning av Social Distortion och Bad Religion så dyker Reno Divorce upp som en underbar uppenbarelse denna fredag. Wow…att man missat denna grupp som är så bra. Det vimlar av melodier, attityd och dieseldoftande låtar. Svårt att förstå att denna grupp inte är större i världen än den är för deras punkrock tycker jag är en kaskad av trevliga vändningar och körer och framförallt så bra små punkmelodier. Om jag fick som jag vill så skulle denna grupp ha herravälde i punkvärlden och de kommer ju från Amerika så de kommer ju inte från ”fel” land om man säger så. Saknar ni nya skivor med Social Distortion så är det bara att investera i detta, inte för att det låter som dem men det låter till och med lite bättre många gånger. 30/1-2015

*********

RENO DIVORCE-LOVER´S LEAP(CD-RUSTY KNUCKLES MUSIC RKM 017)

As a mixture of Social Distortion and Bad Religion as pop Reno Divorce up as a wonderful revelation this Friday. Wow ... that you missed this group that is so good. It abounds with melodies, attitude and diesel fragrant songs. Difficult to understand that this group is not greater in the world than it is for their punk rock I think this is a cascade of nice twists and choirs, and above all that great little punk melodies. If I got that I want so would this group have dominion in the punk world and they come from America so they will not come from the "wrong" country if you say so. Are you missing new records with Social Distortion then just invest in this, not because it sounds like them but it sounds even a little better many times. 30/1-2015

RENO DIVORCE-TEARS BEFORE BREAKFAST(CD)

2009 kom denna skiva och det kom två skivor med denna grupp till mig. Jag hade hört gruppen innan men egentligen inte lagt så mycket märke till dem men på denna skivan spelar de en musik som är helt omöjlig för en som gillar melodisk punk att undgå. Det finns så mycket bra saker de har influerats av som Bad Religion, Pennywise, Rancid och en låt som Firecracker borde vara en låt som alla punkare i världen borde höra för den är så fylld av allt som en bra punklåt skall innehålla. Melodier, aggressiv, bra texter, körer …ja ni vet allt som jag gillar. Jag trodde de var engelsmän men jag har luskat ut att de kommer från Denver…ja herregud…detta är bra! 29/1-2015

*********

RENO DIVORCE-TEARS BEFORE BREAKFAST(CD)

2009, this disc came and it came two albums with this group to me. I had heard the group before but not really put so much attention to them but on this disc they plays the music that is quite impossible for one who likes melodic punk to escape. There are so many good things they have been influenced by that Bad Religion, Pennywise, Rancid and a song Firecracker should be a song that all the punks in the world should hear because it is filled with everything a good punksong must contain. Melodies, aggressive, good lyrics, choirs ... well you know everything that I like. I thought they were Englishmen but I have ferreted out that they come from Denver ... yes my goodness ... this is great! 29/1-2015

RENO DIVORCE-YOU´RE ONLY MAKING IT WORSE(CD-BOSS TUNEAGEBOSTAGE 5107)

Riktigt trevligt är detta, snabb poppig punk med mycket körer och annat som gör att denna skiva växer för varje gång man lyssnar på den. Det finns egentligen inte mycket att klaga på förutom att det bara är 12 låtar på skivan och det känns ju alldeles för litet antal låtar men man kan ju inte få allt. Att jämföra med något känns för tillfäller övermäktigt och jag överlåter det till någon annan men gillar ni pop fast ni tycker att det är litet mesigt och vill ha ett punkigare intryck, gillar melodier och en bra sångare som låter sådär lagom tuff dä är Reno Divorce något för er. 29/8-03

*******

RENO DIVORCE-YOU´RE ONLY MAKING IT WORSE(CD-BOSS TUNEAGEBOSTAGE 5107)

Really nice this one, fast poppy punk with much choirs which does that this record grows every time I listen to it. It´s nothing to complain about except that the record is too short with it´s 12 songs and it´s too little but you can´t get everything. To compare with anything else seems too hard for me so I let somebody else does it but do you like pop but you think it´s too nerdy and want a punkier style, do you like melodies and a good singer which sounds a little tough this is something for you and Reno Divorce will go warm in your recordplayer. 29/8-03