REGWAN, JOY-TASTA TAIVAS ALKAA(CD-STUPIDO RECORDS TWIN CD224)

Lyssnade precis på en jazzskiva på finska och det kanske inte var det bästa jag hört. Men Joy Regwan gör mig riktigt nyfiken i första låten. Det är sjunget på finska men musikaliskt tycker jag mig höra Kate Bush, First Aid Kit och lite lugnare ganska svävande musik och det är inte helt fel för det är vackert och till och med det finska språket blir vackert i Joys mun. Lite psykedelisk feeling på omslag och så lite i musiken och det är vacker musik...helt klart! Elekuun yöt är nästan lite countryliknande och det är  en riktigt cool låt tycker jag och jag sjunger med för fulla muggar även om jag såklart inte fattar något.  Jag tycker hela skivan andas glädje på något sätt och ni som hatar finska ska inte kolla in skivan men ni andra bör verkligen kolla in skivan för det en lite annorlunda upplevelse för oss svenskar men varför inte utvidga ert skivköpande till något som ni troligen inte har sedan innan. 27/7-2020

******
REGWAN, JOY-TASTA TAIVAS ALKAA(CD-STUPIDO RECORDS TWIN CD224)

Just listened to a jazz record in Finnish and it might not be the best I heard. But Joy Regwan makes me really curious afterthe first song. It's sung in Finnish but musically I think I hear Kate Bush, First Aid Kit and a little calmer rather floating music and it's not entirely wrong because it's beautiful and even the Finnish language is beautiful in Joy's mouth. A little psychedelic feeling on the cover and so little in the music and it's beautiful music ... of course! Elekuun yöt is almost a bit country-like and it's a really cool song I think and I sing along with all I have even though of course I do not understand anything. I think the whole record breathes joy in some way and you who hate Finnish should not check out the record but the rest of you should really check out the record because it is a slightly different experience for us Swedes but why not extend your recordbuying to something you probably not have since before. 27/7-2020